speeltoestel

SBO

Schooltijden:

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur -15.15 uur.

Op woensdag van 8.45-12.30 uur.

De middagpauze is van: 12.10-13.00 uur.

SBO

Schooltijden:

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur -15.15 uur.

Op woensdag van 8.45-12.30 uur.

De middagpauze is van: 12.10-13.00 uur.

Informatie Speciaal Basis Onderwijs

speeltoestel

Vakantierooster 2021-2022

IMG_6797.jpg

Schoolgids SBO

IMG_6813.jpg

Schoolplan

in de klas.jpg

PAD-handboek

Rehobothschool-03.jpg

Factsheet SBO

IMG_6821.jpg

Schoolondersteuningsprofiel


feff9d6f-2dab-4bbd-bd90-74b71d1bd35a.jpg

Ondersteuning van cluster 2 kinderen

Ouders hebben vaak moeite met een cluster 2 voorziening vanwege hun levensbeschouwelijke identiteit. De school heeft daarom vanaf 2014 ingezet op het ontwikkelen van expertise voor kinderen met cluster 2 problematiek (satelietschool). Bij de kleuter- en onderbouw gebruiken de leerkrachten Nederlands Met Gebaren (NMG). Hierdoor laten ze zien wat ze zeggen. De logopedistes geven individuele behandeling en kijken ook mee in de klas. We maken gebruik van Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) en stemmen onze vragen af op het niveau van de kinderen om het taal-denken te stimuleren. Schoolbreed wordt voor het aanleren van de woordenschat gebruik gemaakt van de methodiek van Met Woorden in de Weer. We bieden nieuwe woorden aan in een netwerk, maken gebruik van concrete materialen en visualiseren de aan te leren woorden.

Cluster 2 leerlingen integreren in de bestaande groepen en de leerkrachten worden begeleid door een ambulant begeleider van  ‘Auris’. Zij denken met ons mee in het bieden van de juiste ondersteuning voor het betreffende kind.