SBO

Vestiging Ochten

Vestiging Ochten

Illustratie_2.png

Speciaal Onderwijs Barneveld

Gewone kinderen, speciaal onderwijs.

De Rehobothschool gaat uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe.

De Rehobothschool is een school voor speciaal (basis)onderwijs met de volgende onderwijsvormen:

  • Cluster 3 onderwijs voor zeer moeilijk lerenden (ZML) en meervoudig gehandicapten (ZML-MG). U vindt bij ons het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Cluster 4 voor kinderen met sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek.
  • Speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en voor kinderen met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.

Laatste nieuws

Protocollen
01
11
School is gesloten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam a nibh eget lorem vehicula feugiat. Aen...

Lees verder
01
11
School is gesloten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam a nibh eget lorem vehicula feugiat. Aen...

Lees verder

Dienstverlening

Rehoboth, gewoon speciaal

Rehoboth dienstverlening is een regionaal expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan scholen in de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en schoolteams met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit een breed spectrum aan expertises wordt hieraan vorm gegeven. Binnen Rehoboth Dienstverlening zijn specialisten werkzaam op de gebieden van de lichamelijke, medische, cognitieve, taal-spraak- en sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Rehoboth Dienstverlening heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, als grondslag en onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid. Uitgangspunt voor onze visie is dat God de mens goed en naar Zijn Beeld geschapen heeft, maar dat wij door de zondeval verdorven en onvolkomen zijn. 

Verlossing is alleen mogelijk uit genade, door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het Woord van God laat in het eerste hoofdstuk al de verscheidenheid van de schepping zien. In die veelvormigheid was volmaakte harmonie.

Door de zondeval is de harmonie echter verstoord en heeft verscheidenheid soms een negatieve inhoud. Ook bij onze leerlingen herkennen we die verscheidenheid. Om daarbij aan te sluiten is een gedifferentieerd onderwijsaanbod nodig, waarin de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling centraal staat.

rehoboth-dienstverlening

Wij werken samen met