20230523_193016

De Schakel

De Schakel biedt op dinsdagavond begeleiding en vorming voor mensen met een verstandelijke beperking. We werken in kleine groepen en bieden activiteiten aan in thema's. Hierbij sluiten we aan bij de belevingswereld van de bezoekers. Daarnaast is er aandacht voor (voor)lezen.

De Schakel

De Schakel biedt op dinsdagavond begeleiding en vorming voor mensen met een verstandelijke beperking. We werken in kleine groepen en bieden activiteiten aan in thema's. Hierbij sluiten we aan bij de belevingswereld van de bezoekers. Daarnaast is er aandacht voor (voor)lezen.

IMG-20230207-WA0003

 

 

 

 

 

De Schakel is elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties).

De locatie is Schoutenstraat 113, 3771 CH in Barneveld.

U dient zelf voor vervoer te zorgen. Er zijn soms ook mogelijkheden tot carpoolen, vraag hier gerust naar.

De kosten zijn op dit moment €630,- per kalenderjaar. Het is mogelijk om dit uit PGB te betalen.

20230606_195303

Bezoekers aan het woord

Corrie en Johanna zijn heel enthousiast over De Schakel, ze vertellen u er graag meer over. Ze geven allebei met een grote glimlach antwoord op de vragen.

Wat doe je op dinsdagavond?

Op dinsdagavond gaan we naar De Schakel. We gaan met de bus. Als het vakantie is kunnen we niet, of als er soms kerk is. We vinden het jammer als we niet kunnen gaan.

Wat vind je leuk op De Schakel?

Over het thema werken, lezen, gymmen, kletsen in de pauze en trakteren als je jarig geweest bent. Johanna vindt verven niet zo leuk. Corrie vindt alles leuk. En het is niet te moeilijk, de juffrouws helpen altijd goed. De laatste avond in juni gaan we altijd met elkaar eten, dat is heel leuk! Corrie vertelt dat ze ook een keer soep gekookt hebben met de groep, Johanna heeft appelmoes gemaakt. Dat zouden we wel vaker willen doen.

Wat wil je tegen mensen zeggen die De Schakel nog niet kennen?

Kom je ook kijken op De Schakel? We hebben plek zat en het is heel leuk.

20230606_200828

Het doel van ‘De Schakel’ is het geven van een brede vorming en begeleiding, waarbij aangeleerde vaardigheden uit de schoolperiode worden onderhouden. De sociale contacten tussen de bezoekers spelen ook een belangrijke rol.

We bieden activiteiten aan in thema’s, waarin de godsdienstige, maatschappelijke en culturele vorming aandacht krijgt. Hierbij houden we rekening met de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van de bezoekers. We willen door dit aanbod de algehele zelfredzaamheid en het functioneren in het maatschappelijk verkeer bevorderen. 

Aan de hand van groepsgesprek, groepswerk en op individueel niveau wordt (afhankelijk van het thema) aandacht besteedt aan onderstaande gebieden.

Godsdienstige vorming

Aan het begin van de avond wordt een gedeelte uit Gods Woord gelezen, een psalm gezon­gen en gebe­den. Het kerkelijk jaar wordt tijdens de avonden behandeld.

Cognitieve ontwikkeling

 • Spreken/luisteren
 • Lezen    
 • Schrijven
 • Tijdsbegrip                           
 • Kloktijden           
 • Hoeveelheidsbegrip
 • Geld rekenen

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Zelfstandigheid
 • Sociale vaardigheden
 • Verzorging

  Muziek

 • Muziekbeleving
 • Ritme
 • Begrippen
 • Melodieën
 • Instrumenten

Wereld en maatschappijoriëntatie

 • Gezin
 • Woonlocatie
 • Woningen
 • Andere landen en hun bewoners
 • De natuur om je heen

Handvaardigheid en textiele werkvormen

 • Handvaardigheid beleving
 • Materialen
 • Gereedschappen
 • Technieken
 • Vrijetijdsbesteding

 


20230523_204753

Een willekeurige avond op De Schakel

Op dinsdagavond is het gezellig druk bij de Rehobothschool in Barneveld. Van alle kanten komen er dan mensen naar De Schakel. De bezoekers zijn eigenlijk allemaal oud-leerlingen van de ZML.

Er zijn drie groepen met elk een eigen juf. Iedere groep werkt over (een steeds wisselend) thema. Zo leren we met elkaar steeds nieuwe dingen en natuurlijk is het er ook heel gezellig. Vooral tijdens de pauze, waar we met z’n allen bij elkaar komen. We beginnen de avond om 19.00 uur met Bijbel lezen, zingen en bidden. Daarna wordt er hard gewerkt aan het thema of er wordt (voor)gelezen uit een boek. Om 20.00 komt iedereen naar de personeelskamer van de school voor een lekker bakje koffie/thee. Dat is ook het moment om gezellig met elkaar te kletsen en te vragen hoe het met iemand gaat. Natuurlijk is er dan ook tijd om bijv. vakantiefoto’s te bekijken of die trouwkaart die iemand meegebracht heeft te bewonderen. Rond 20.20 gaat iedereen weer terug naar zijn/haar eigen groep om weer verder te gaan met de activiteit rond het thema. Om 21.00 uur sluiten we de avond af met zingen en bidden. Daarna gaat iedereen weer naar huis.

Voor de ‘chauffeurs’ is er ook ruimte om te blijven, tijdens de avond, zodat ze niet heen en weer hoeven rijden. Daar is het ook altijd gezellig.

Contact De Schakel

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op voor extra informatie via deschakel@rehobothoz.nl. Of maak een afspraak voor een kennismakingsbezoek, samen met uw zoon/dochter.