MMK-2T8A0165-HR

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Rehoboth Onderwijs en zorg voor Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs verzorgt onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. De school heeft een SO-afdeling (4 t/m 12 jaar) en een VSO-afdeling (13 t/m 19 jaar).

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Rehoboth Onderwijs en zorg voor Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs verzorgt onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. De school heeft een SO-afdeling (4 t/m 12 jaar) en een VSO-afdeling (13 t/m 19 jaar).

"Triple C; Anders kijken, anders denken, anders doen"

9676A766-D7E0-4437-A3BD-919424AA4706.jpeg

Voor welke leerlingen?

 

 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen zijn heel divers. Vanwege een (licht) verstandelijke of meervoudige beperking hebben ze een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. We werken met verschillende leerroutes, zodat iedere leerling aangeboden krijgt wat hij nodig heeft en wat hij aan kan.

IMG_5668.JPG

Hoe ziet het onderwijs eruit?

We werken aan een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Binnen dit klimaat dagen we de leerlingen uit om te leren. We geven onderwijs wat gericht is om hen voor te bereiden op hun plaats in de samenleving, passend bij hun niveau. We besteden daarom veel aandacht aan zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

Er zijn binnen ons onderwijs speciale methodieken, zowel op didactisch als pedagogisch gebied. Zo is het visualiseren van de lesstof en van het dagprogramma heel belangrijk. Met picto’s, foto’s en concreet materiaal sluiten we aan bij wat de leerling nodig heeft. We bieden de lesstof aan in kleine stapjes en we herhalen veel.

Het orthopedagisch behandelmodel Triple-C is leidraad voor het begeleiden van onze leerlingen. We gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met de leerlingen en we bieden hen een betekenisvol dagprogramma. We zijn gericht op het herstel van het gewone leven.

Doordat we veel handen in de klas kunnen realiseren, krijgen de leerlingen veel persoonlijke aandacht. We kunnen een beroep doen op zowel interne als externe expertise.

Hier leest u meer over het onderwijs op het SO.

Hier leest u meer over het onderwijs op het VSO.

IMG_6844.jpg

Ik vind deze school echt leuk!

Mirthe (VSO) pijl-naar-links.png

 Verhaal van Mirthe

We leren elke week een tekst uit de Bijbel die past bij het Bijbelverhaal en we horen Bijbelverhalen, daar kun je veel van leren. Ik leer op school SOVA, we doen een rollenspel en we leren hoe we ons goed moeten gedragen. Ook leren we elke week over een dier en we werken in de tuin. We rekenen met geld, dit is heel belangrijk, ook voor later. We hebben ook koken, we maken een broodje gezond en we bakken koekjes. Ook hebben we techniek. We hebben een portemonnee gemaakt en we maken nu een tas. We hebben ook het vak wonen. We leren over alles wat te maken heeft met een werkdag, zoals wekker zetten, gezond ontbijten en lichaamsverzorging. Ook oefenen we met was opvouwen. Ik vind deze school echt leuk, we hebben ook praktijkvakken en we doen vaak iets leuks!

 

   

         

Jenthe

We hebben hele lieve meesters en jufs

Jenthe (SO) pijl-naar-rechts.png

Verhaal van Jenthe

Elke morgen sta ik voor het raam te kijken. Komt de taxi er al aan? Ik heb zin om naar school te gaan. Op school is het leuk. Alle kinderen zijn ‘anders’. Anders, maar toch zo gewoon. Niemand vindt mij hier raar. We praten met plaatjes en gebaren. Zo begrijpen we elkaar. We spelen samen, we knutselen, we leren lezen. Snuf, het konijn, zit ook in onze klas; wij leren veel van Snuf. We hebben hele lieve meesters en jufs. Ze hebben zoveel geduld. Mijn mama vindt de school een warm nest, een tweede thuis. Wat is ze blij dat ik op deze school zit. Iedere dag kom ik stralend thuis!

Jenthe

We hebben hele lieve meesters en jufs

MMK-2T8A0229-HR

Meer informatie

 

 

Wat heeft de leerling nodig en wat vraagt hij van ons? Het is iedere dag een uitdaging om onderwijs te bieden wat aansluit bij de behoefte van onze leerlingen.