JRK 1

Jonge Risico Kind

De jonge risico kinderen (JRK) zijn kleuters in de leeftijd van 4-7 jaar. Zij hebben een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van leren/en of gedrag. In een kleine groep kunnen ze ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Jonge Risico Kind

De jonge risico kinderen (JRK) zijn kleuters in de leeftijd van 4-7 jaar. Zij hebben een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van leren/en of gedrag. In een kleine groep kunnen ze ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

"We ontdekken samen de wereld"

IMG_6753.jpg

Voor welke leerlingen?

Binnen de JRK groepen kijken en luisteren we naar kinderen om te zien wat ze nodig hebben aan begeleiding. Hier sluiten we in het onderwijsaanbod op aan zodat de kleuters zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Sommige kleuters hebben door hun laag gemiddeld IQ behoefte aan concreet onderwijs en veel visualisatie en herhaling. Andere kleuters hebben een gemiddeld IQ met taal-spraakproblematiek. Ze krijgen logopedie en er is veel extra aandacht voor de taal. Kleuters die ondersteuning nodig hebben voor hun gedrag hebben veel structuur, rust en duidelijkheid nodig. In een groep van maximaal 12 kleuters met een leerkracht en onderwijsassistente kunnen we dat bieden.

JRK5

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Rust, ruimte en regelmaat is voor alle kleuters belangrijk om te kunnen ontwikkelen. Het Bijbelverhaal wordt verteld in de kring. We gebruiken het digibord om het verhaal te visualiseren. Ook zetten we gebaren in. Door de gebaren kunnen de kinderen beter luisteren en het verhaal begrijpen en onthouden. Bij verschillende activiteiten zitten de kinderen in groepjes. We besteden veel aandacht aan woordenschat door middel van de methodiek van "Met woorden in de weer ". Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) stimuleert het taaldenken van kinderen. De kinderen krijgen speciale spelbegeleiding; we sluiten zo beter aan op hun spelfase. We werken nauw samen met ouders. De logopediste, fysiotherapeut, ergotherapeut en andere deskundigen denken mee met het klassenteam. Zo proberen we ieder kind onderwijs op maat te geven.

Job

School is leuk

Job pijl-naar-links.png

            Verhaal van Job

             

 

Job gaat met de bus naar school. School is leuk. Wat doet Job op school? Spelen, in de kring, werken, rusten, muziek maken. Job noemt het hele rijtje van het dagritme op! En wat vindt Job het fijnst om te doen als hij werkt? Verven! Een auto.

pijl-naar-rechts.png

 

 

Job vertelt ook wie het klassenvriendje is: Kikker. Job vindt het fijn om buiten rondjes te fietsen. De zandbak is ook fijn. Samen met de andere kinderen graven. Een groot gat.

JRK 1

Externe ondersteuning

Binnen de JRK worden we voor kinderen met taal-spraakproblematiek waar nodig ondersteund door een ambulante begeleider van Auris. Sommige kleuters hebben meer ondersteuning nodig dan er geboden wordt binnen de JRK groepen.

We vragen voor deze kinderen een arrangement aan bij het Samenwerkingsverband Bers├ęba of bij de gemeente zodat we waar nodig meer op individueel niveau kunnen afstemmen. Meer informatie over onze kleuters kunt u lezen in de schoolgids.