MMK-IMGL6737-HR

Speciaal Basis Onderwijs

Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en/of gedrag. Vaak voelen ze zich niet gelukkig op een gewone basisschool. Beter gewoon op het speciaal basisonderwijs dan speciaal op het gewone onderwijs is dan ons motto.

Speciaal Basis Onderwijs

Op het speciaal basisonderwijs zitten kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en/of gedrag. Vaak voelen ze zich niet gelukkig op een gewone basisschool. Beter gewoon op het speciaal basisonderwijs dan speciaal op het gewone onderwijs is dan ons motto.

"Passend onderwijs in een passende onderwijsomgeving"

WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_084.jpg

Voor welke leerlingen?

Kinderen die aangemeld worden op een speciale basisschool kunnen in het basisonderwijs onvoldoende geholpen worden. Soms zijn het kinderen met een lage intelligentie. Ze hebben het bij de meeste vakken moeilijk. Voor rekenen en taal/lezen krijgen ze een apart programma. Ze dreigen een buitenbeentje te worden op de basisschool. Kinderen kunnen hierdoor faalangstig worden en zich buiten gesloten voelen. Soms hebben ze ook weinig aansluiting meer bij de kinderen van hun groep.

Het kunnen ook kinderen zijn met een gemiddelde intelligentie maar met een leerachterstand of een gedragsbeperking. Soms hebben ze moeite met taal/lezen (dyslexie) of ze hebben een rekenprobleem. Het kunnen ook kinderen zijn, die moeite hebben met contact maken en onderhouden of die bijvoorbeeld heel druk en ongeconcentreerd zijn. Veel kinderen hebben extra behoefte aan rust, regelmaat en structuur.

MMK-IMGL6581-HR

Hoe ziet het onderwijs eruit?

De kinderen worden geplaatst in leeftijdsgroepen van 15 leerlingen. Naast de leerkracht is er de helft van de week een onderwijsassistente in de groep. In een veilig, pedagogisch klimaat, voelen de leerlingen zich thuis op school. Ze weten zich gewaardeerd en begrepen. Dat is immers een van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen.

Elk kind ontwikkelt want elk kind heeft zijn talent. We sluiten aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de kinderen. Voor rekenen, taal en lezen worden de kinderen ingedeeld in schoolbrede niveaugroepen. De kinderen ervaren daarvoor succes: ‘ik kan het ook!’ We besteden in samenwerking met de logopedisten veel aandacht aan taal want communicatie is belangrijk voor de toekomst van de leerling.

Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren de kinderen emoties bij zichzelf en bij anderen te (h)erkennen. Zo leren ze zichzelf en de ander begrijpen en lukt het beter om probleempjes op te lossen. 

Rens.png

De Rehobothschool is de beste school van de hele wereld

Rens pijl-naar-links.png

Verhaal van ouder

 De rust, structuur, herhaling en voldoende rust- en ontprikkelingsmomenten  zijn voor Rens de basis om tot leren te komen. Rens heeft een enorme groei doorgemaakt. Hij blijft op zijn eigen niveau ontwikkelen, met voldoende aandacht voor zijn 'resetmomenten'. De samenstelling van zijn klas wisselt ieder jaar, dat vindt hij jammer. Maar dat weegt niet op tegen het fijne en positieve leef- en leerklimaat van de school, waardoor Rens zegt: 'De Rehobothschool is voor mij de beste school van de hééle wereld!' 

       

 

 

 

Corné

Omdat het hier rustig is, word ik ook rustig

Corné pijl-naar-rechts.png

Verhaal van leerling

      Ik vind het heel leuk op school. Wat ik vooral fijn vind, is dat het hier zo rustig is. En omdat het hier rustig is, word ik ook rustig. Er zitten niet veel kinderen in de klas. De lessen zijn ook niet moeilijk en dat vind ik ook zo fijn. En het allerleukste is gym.

Corné

Omdat het hier rustig is, word ik ook rustig

Rehoboth Barneveld 2

Meer informatie

Binnen de school wordt er ergo- en fysiotherapie gegeven. Er is een kort lijntje tussen de leerkracht en de therapeuten. Zo kan in de klas aan fysieke doelen gewerkt worden. We hebben veel expertise voor taal-spraakproblematiek en werken nauw samen met Auris.

De methodiek van ‘Met Woorden in de Weer’  wordt gebruikt om de woordenschat van de leerlingen te vergroten. In de onderbouw ondersteunen we het onderwijs met gebaren en maken we gebruik DenkStimulerende GespreksMethodiek (DGM).