WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_163.jpg

Speciaal (Basis) Onderwijs

Kinderen die beter af zijn in een kleinere groep krijgen onderwijs op maat in het speciaal (basis)onderwijs in Ochten. Een bijzondere vorm van onderwijs voor gewone kinderen.

Speciaal (Basis) Onderwijs

Kinderen die beter af zijn in een kleinere groep krijgen onderwijs op maat in het speciaal (basis)onderwijs in Ochten. Een bijzondere vorm van onderwijs voor gewone kinderen.

"Een bijzondere vorm van onderwijs voor gewone kinderen"
home-header.jpg

Voor welke leerlingen?

Dit onderwijs is bedoeld voor kinderen tussen de vier en de twaalf of dertien jaar. Vaak hebben deze kinderen een leerachterstand en soms een gedragsbeperking. De groepen zijn wat kleiner dan op de gewone basisschool, ongeveer 13 kinderen. Daardoor aan ieder kind meer aandacht gegeven worden. Zo'n kleine groep is ook erg fijn als een teveel aan prikkels het leren in de weg staat.

Ochten1

Hoe ziet het onderwijs eruit?

De schooldagen ziet er ongeveer hetzelfde uit als in het basisonderwijs. Er is aandacht voor dezelfde vakken. Als het nodig is, maken we gebruik van aangepast materiaal.  Bijvoorbeeld een speciale spellingmethode waar letters en klanken een herkenbare kleur hebben. De kinderen leren het daardoor beter onthouden. Daarnaast werken we ook groepsdoorbrekend. Alle kinderen starten ’s morgens in hun stamgroep. Daarna krijgen ze les in hun eigen niveaugroep voor de vakken  rekenen, spelling, taal en lezen. ’s Middags worden de zaakvakken weer gegeven in de stamgroep. Er is ook een combinatiegroep van SBO en SO (ZML). De kinderen die in deze groep zitten, krijgen les op hun eigen niveau en tempo les. Ook hier gebruiken we leermiddelen die aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft. We gaan ervoor om kinderen een veilige plek en onderwijs op maat te bieden.

Henrike

Ik vind het een leuke school

Henrike pijl-naar-links.png

           Verhaal van Henrike

            Hallo, ik ben Henrike en ik zit op de Rehobothschool in Ochten. Ik vind het een leuke school. Over de dingen die ik moeilijk vind, mag ik wat langer doen en vaker oefenen. Dat is fijn, want zo leer ik het toch. Met spelling schrijven we de woordjes op met gekleurde pennen. Eerst moest ik daar wel aan wennen maar nu vind ik het makkelijk hoor. Ik kan nu de woordjes veel beter opschrijven! En ik heb een rood bakje waar mijn pen, potlood en gum in zitten. Dat neem ik mee als ik in een andere klas ga rekenen.

DSC09717.JPG

Ik heb hier veel dingen geleerd

Jan pijl-naar-rechts.png

     Verhaal van Jan

Dag, ik ben Jan. Hier op school zitten mijn vrienden ook waar ik vaak mee speel. Ze wonen soms wel verder weg, maar dat is niet erg. Soms spreken we weleens af om bij iemand te spelen en dat is echt leuk. Ik heb hier veel dingen geleerd. Straks als ik van school af ga, kan ik dat goed gebruiken. Ik vond het fijn dat de jufs zoveel geduld hebben om iets uit te leggen. En in de klas is er altijd nog een juf bij die ook de kinderen helpt als ze een vraag hebben.

DSC09717.JPG

Ik heb hier veel dingen geleerd

WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_117.jpg

Meer informatie

Wellicht heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. A. de Pater,  ad interim directeur van onze school.