7733FE27

Fysiotherapie en ergotherapie

Op school wordt kinderfysiotherapie en ergotherapie gegeven. Onderzoek en therapie vinden alleen plaats na verwijzing door de huisarts of een specialist.

Fysiotherapie en ergotherapie

Op school wordt kinderfysiotherapie en ergotherapie gegeven. Onderzoek en therapie vinden alleen plaats na verwijzing door de huisarts of een specialist.

 

 

 

 

Kinderfysiotherapie Barneveld verzorgt de kinderfysiotherapeutische begeleiding op de Rehobothschool. De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met problemen in de grove en  fijne motoriek en kinderen met problemen in de zintuiglijke (sensorische) informatieverwerking. Soms kan (ook) onderzoek en/of behandeling van een ergotherapeut en/of  kinderen  een andere gespecialiseerde (vak)therapeut nodig zijn. Hiervoor kan dan ook een beroep gedaan worden op het expertiseteam Advisium van ’s Heeren Loo. Bijvoorbeeld het aanleren van activiteiten in het dagelijks leven, de inzet van hulpmiddelen, til- en transfervragen, maar ook vakspecifi eke vragen op gebied van fijne motoriek en zintuiglijke informatieverwerking, of hulp bij aanvraagprocedures van voorzieningen. Het kan zijn dat er een hulpvraag is van het kind zelf, de leerkracht, of van u als ouders/verzorgers. Het aanvragen van een kinderfysiotherapeutisch of ergotherapeutisch onderzoek en eventueel therapie, verloopt via de intern begeleider. De behandelingen kunnen plaatsvinden in de behandelruimte van de kinderfysiotherapeut en soms ook in de klas. De therapie kan alleen gegeven worden onder schooltijd als de doelen onderwijsgerelateerd zijn.