MMK-IMGL6769-HR

Logopedie SBO en SO Gedrag

Hier vindt u meer informatie over logopedie bij Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs Gedrag. 

De logopediste begeleidt kinderen met spraak/taal- en/of communicatieproblemen.
De logopedistes zijn in dienst van onze school. Dit houdt o.a. in dat de leerlingen onder schooltijd logopedische behandeling ontvangen.

Logopedie SBO en SO Gedrag

Hier vindt u meer informatie over logopedie bij Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs Gedrag. 

De logopediste begeleidt kinderen met spraak/taal- en/of communicatieproblemen.
De logopedistes zijn in dienst van onze school. Dit houdt o.a. in dat de leerlingen onder schooltijd logopedische behandeling ontvangen.

Logopedisch onderzoek

Aan het begin van een schooljaar wordt er bij alle nieuwe leerlingen een logopedisch onderzoek of een logopedische screening uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de leeftijd. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt bepaald welke leerlingen logopedische begeleiding nodig hebben.
Het doel van logopedie binnen onze school is dat de leerling verstaanbaar spreekt, het talig functioneren aansluit bij het aanbod in de klas en er sprake is van adequate communicatie met medeleerlingen en leerkrachten om het onderwijs zo optimaal mogelijk te kunnen volgen. Door nauwe samenwerking met alle betrokken partijen binnen de school (leerkracht, onderwijsassistent, ib’er/ab’er) en ouders wordt er zo effectief mogelijk gewerkt aan logopedische doelen. Deze doelen zijn door de logopedist opgesteld naar aanleiding van het logopedisch onderzoek, informatie van leerkrachten en/of ouders en gegevens uit het dossier. Voor de begeleiding van de kinderen wordt gekeken naar de meest geschikte begeleidingsvorm: individueel, kleine groepjes of klassenverband.

Tussentijds houdt zij de betrokken partijen binnen de school op de hoogte van de vorderingen van de leerling. Tijdens de twee geplande ouderavonden in het schooljaar worden ouders uitgenodigd om met de betrokken logopedist de voortgang te bespreken. Aan het einde van het schooljaar wordt de behandeling geëvalueerd en indien nodig worden nieuwe onderzoeken afgenomen. Hiervan maakt de logopedist een eind- of voortgangsverslag.


MMK-IMGL6576-HR

Individuele therapie

Bij de individuele behandelingen wordt vooral gewerkt aan woordenschat, zinsbouw, taal-denken, vertelvaardigheden, taalbegrip, articulatie en communicatieve redzaamheid. Ouders worden op de hoogte gehouden via Social Schools. Telefonisch overleg of contact per mail is daarnaast ook mogelijk.

Hier vindt u meer informatie over Met Woorden in de weer 1 en 2.

MMK-IMGL6706-HR

Logopedie in groepssetting

In groepsverband wordt er met name gewerkt aan de sociale en/of communicatieve vaardigheden van de kinderen. Door middel van diverse spellen en interactie onderling worden dagelijkse situaties nagebootst om de communicatieve redzaamheid te stimuleren en versterken. Ouders worden op de hoogte gehouden via Social Schools. Telefonisch overleg of contact per mail is daarnaast ook mogelijk.

Logopedie in de klas

De logopedist heeft een coachende rol t.o.v. de leerkracht en onderwijsassistenten, om leerlingen te begeleiden op het gebied van woordenschat, taal en communicatieve vaardigheden. De logopedistes zijn in de klas actief betrokken bij taal-denklessen (DGM), debatteren, woordenschatlessen (MWidW) en ontvangstgesprekken.