SO Gedrag2

Speciaal Onderwijs gedrag

Binnen het Speciaal Onderwijs Gedrag bieden we de kinderen een passende en veilige leeromgeving. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen. We zijn gericht op herstel van het gewone leven.

Speciaal Onderwijs gedrag

Binnen het Speciaal Onderwijs Gedrag bieden we de kinderen een passende en veilige leeromgeving. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen. We zijn gericht op herstel van het gewone leven.

Leven gaat voor leren!

MMK-IMGL6874-HR

Voor welke leerlingen?

Kinderen die aangemeld worden op een speciale school voor gedragsondersteuning hebben een omgeving nodig die afgestemd is op hun onderwijsbehoeften. De leerlingen hebben veel behoefte aan rust, regelmaat en structuur. Bij de leerlingen is sprake van sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek. Sommige kinderen hebben weinig basisvertrouwen of een stoornis in het autistisch spectrum. Er zijn ook kinderen die moeite hebben met concentratie en druk gedrag vertonen.

Vaak hebben de leerlingen een (laag) gemiddeld niveau. De leerstof t/m groep 8 wordt aangeboden als het binnen de mogelijkheden van de leerlingen ligt. Sommige leerlingen hebben extra uitdaging nodig omdat er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid.

MMK-IMGL6461-HR

Hoe ziet het onderwijs eruit?

We proberen het gedrag van de kinderen te begrijpen om de juiste keuzes te maken voor goed onderwijs. In iedere klas is een nevenruimte waarin kinderen in rust begeleid kunnen worden als dat nodig is. De klas heeft afgeschermde werkplekken zodat de prikkels van de omgeving niet afleiden bij het werk. De schooldag is voorspelbaar en heeft veel structuur. Hetzelfde geldt van de pauzes. De kinderen gaan met een spelplan naar buiten.

Het onderwijs kenmerkt zich door:

  • leven gaat voor leren,
  • groepen van maximaal 10 tot 12 leerlingen,
  • per groep 1 leerkracht en 1 onderwijsassistente,
  • extra hulp voor leerlingen die dat nodig hebben,
  • het werken vanuit de visie dat probleemgedrag eigenlijk een hulpvraag is,
  • een groepsgewijze instructie waar mogelijk en een individuele aanpak waar nodig,                                                                   
  • gericht op zelfstandigheid en het reflectievermogen van leerlingen,
  • doelgericht werken aan een goede (werk)relatie tussen leerlingen,
  • respect voor elkaars (on)mogelijkheden.
Frank vd H.JPG

Frank is heel trots op 'zijn' school

Frank pijl-naar-links.png

 

Frank zit nu voor het derde jaar op de Rehobothschool. Hiervoor zat hij op een neutrale cluster-4 school. De overgang naar Barneveld was best spannend: langere reistijd, nieuwe school, nieuwe juf, nieuwe klas, etc. Maar vanaf de eerste dag voelde het , zowel voor Frank als voor ons als ouders, als thuiskomen. Elke dag gaat de Bijbel open, zo waardevol! Dat maakt ook dat school en thuis veel meer overeenkomen en dat geeft heel veel duidelijkheid!
Frank is heel trots op ‘zijn’ school: veel groter en veel nieuwer dan zijn ‘oude’ school. Hij geniet elke dag, leert veel en komt elke dag blij thuis!

p42184a_0138L0138.JPG

Ik vind het fijn dat de juf mij zo goed helpt op school

Elise pijl-naar-rechts.png

Hoi, ik ben Elise en zit op de Rehobothschool in Barneveld. Ik vind het fijn dat de juf mij zo goed helpt op school. Ik zit in een klas met leuke kinderen en aardige juffen. Het is fijn dat ik de tijd krijg bij alle opdrachten om ze te maken. Lezen is mijn lievelingsvak, dat vind ik erg leuk om te doen. Er komt dan iemand uit de hogere klas met mij lezen. Ook het buitenspelen in de pauze vind ik erg leuk. Vaak hebben we even rusttijd dan mogen we met de andere kinderen uit de klas spelen. Het is een leuke en fijne school.

p42184a_0138L0138.JPG

Ik vind het fijn dat de juf mij zo goed helpt op school

MMK-IMGL6412-HR

Meer informatie

Leven gaat voor leren!

We werken nauw samen met het Speciaal BasisOnderwijs (SBO). De hoofdvakken, rekenen, taal en lezen geven we groepsdoorbrekend met het SBO. Zo krijgt ieder kind les in een groep met hetzelfde leervermogen. Dit bevordert de succesbeleving.

Binnen de school is jeugd- en GGZ zorg beschikbaar. Hierdoor kunnen we preventief werken aan gedrag en is er een kort lijntje tussen de ouders, jeugdzorgmedewerkers en school.