WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_034.jpg

School Maatschappelijk Werk

Onze school heeft eigen schoolmaatschappelijk werk (SMW) in dienst. Wij zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en kunnen met u meedenken als u problemen in de opvoeding ervaart. Wij kunnen meedenken in mogelijkheden ter ondersteuning van u als ouders, van uw kind, het gezin en kunnen een brugfunctie vervullen naar de gemeente als er inzet van Jeugdhulp nodig is.

School Maatschappelijk Werk

Onze school heeft eigen schoolmaatschappelijk werk (SMW) in dienst. Wij zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en kunnen met u meedenken als u problemen in de opvoeding ervaart. Wij kunnen meedenken in mogelijkheden ter ondersteuning van u als ouders, van uw kind, het gezin en kunnen een brugfunctie vervullen naar de gemeente als er inzet van Jeugdhulp nodig is.

WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_051.png

 

 

 

Indien nodig komen wij bij onze leerlingen thuis op bezoek om vroegtijdig met u, als ouders, kennis te maken en wanneer nodig en wenselijk met u mee te denken in uw situatie.  Als u thuis tegen dingen aanloopt, kunt u uiteraard ook zelf contact met ons opnemen; dat kan via het telefoonnummer van de school. Wij zijn ook aanwezig op ouderavonden, u kunt dan voor een contactmoment intekenen of gewoon even bij ons binnen lopen.

Wij denken ook graag mee in overleggen waarbij het functioneren van uw kind in de verschillende leefgebieden wordt besproken. Het gezamenlijk nadenken vanuit de verschillende invalshoeken, heeft vaak een meerwaarde. Wij nemen deel aan het Ondersteuningsteam van de school en zijn betrokken bij de (financiering van de) inzet van Jeugdhulp binnen onderwijs.

Het SMW is tevens gecertificeerd Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij denken mee wanneer er op school zorgen zijn rond een leerling of rond de veiligheid in het gezin. We proberen hierbij zoveel als mogelijk samen met u op te trekken om onveilige situaties voor u, uw kind of andere gezinsleden zoveel als mogelijk te voorkomen en/of om samen een oplossing te zoeken hoe u uit deze situatie kunt komen.