busplein voor website

Vervoer

De meeste leerlingen komen uit omliggende plaatsen en komen met busjes of taxi's naar school. Het vervoer wordt geregeld door de gemeente.  

Vervoer

De meeste leerlingen komen uit omliggende plaatsen en komen met busjes of taxi's naar school. Het vervoer wordt geregeld door de gemeente.  

Vervoer

Ouders kunnen dit vervoer zelf aanvragen via de afdeling leerlingvervoer van de gemeente waarin het kind woont. Bij het aanvragen van vervoer moet u een vakantierooster van de school meesturen. Daarop staan alle dagen waarop de hele school vrij is. Losse vrije dagen van één of meer groepen, afwezigheid door ziekte e.d. moeten door de ouders doorgegeven worden aan het vervoersbedrijf. Er kunnen geen andere kinderen meerijden met de busjes voor bijv. het spelen bij een vriendje of bij een verjaardagsfeestje. Als er problemen zijn met het vervoer kunnen ouders in de eerste plaats contact opnemen met het vervoersbedrijf en de gemeente.

Hier leest u meer over het beleid bij extreem weer.