A466E1B0

Aanmelding

Alle leerlingen die geplaatst worden op onze scholen hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van Het Loket. U kunt zich voor een aanvraag voor een TLV het beste wenden tot de (basis)school waar uw kind op dit moment onderwijs ontvangt. Ter oriëntatie bent u hartelijk welkom voor een kennismakingsbezoek. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met onze school (0342-200300).

Als er sprake is van een (dreigende) wachtlijst krijgen de leerlingen uit samenwerkingsverband Berséba voorrang bij plaatsing.

Aanmelding

Alle leerlingen die geplaatst worden op onze scholen hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van Het Loket. U kunt zich voor een aanvraag voor een TLV het beste wenden tot de (basis)school waar uw kind op dit moment onderwijs ontvangt. Ter oriëntatie bent u hartelijk welkom voor een kennismakingsbezoek. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met onze school (0342-200300).

Als er sprake is van een (dreigende) wachtlijst krijgen de leerlingen uit samenwerkingsverband Berséba voorrang bij plaatsing.