Aanmelding

De leerlingen die geplaatst worden hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van Het Loket. U kunt zich voor een aanvraag het beste wenden tot de basisschool waar uw kind op dit moment onderwijs ontvangt. Ter oriëntatie bent u hartelijk welkom voor een kennismakingsbezoek.

280