Speciaal Onderwijs Barneveld: Gewone kinderen, speciaal onderwijs.

De Rehobothschool gaat uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe.

De Rehobothschool is een school voor speciaal (basis)onderwijs met de volgende onderwijsvormen:

  • Cluster 3 onderwijs voor zeer moeilijk lerenden (ZML)  en meervoudig gehandicapten (ZML-MG). U vindt bij ons het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Cluster 4 voor kinderen met sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek.
  • Speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en voor kinderen met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.

Herstart scholen op 11 mei

Bij de herstart van de scholen op 11 mei hanteren wij het volgende protocol

Bij de herstart van het VSO op 8 juni hanteren wij het volgende  Protocol herstart VSO

 

Werken bij Rehoboth

De Rehobothschool verzorgt speciaal (basis)onderwijs in Barneveld en Ochten. Vanuit een christelijke identiteit bieden we kinderen de ruimte om te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Heb jij hart voor onderwijs en wil jij kinderen laten opgroeien in een veilige, gestructureerde omgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lees hier ons identiteitsprofiel.

Wil je weten wie wij zijn? Neem dan een kijkje op onze speciale vacaturewebsite: http://www.werkenbijrehoboth.nl/ 

186