Speciaal Onderwijs Barneveld: Gewone kinderen, speciaal onderwijs.

De Rehobothschool gaat uit van de Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe.

De Rehobothschool is een school voor speciaal (basis)onderwijs met de volgende onderwijsvormen:

  • Cluster 3 onderwijs voor zeer moeilijk lerenden (ZML)  en meervoudig gehandicapten (ZML-MG). U vindt bij ons het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Cluster 4 voor kinderen met sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek.
  • Speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en voor kinderen met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.

Protocol

In verband met de coronamaatregelen hanteren we de volgende protocollen:

protocol SO

protocol VSO

 

Rehoboth voor Onderwijs & Zorg Barneveld breidt het schoolgebouw uit met 5 lokalen

Afgelopen woensdag 22 juli is de eerste paal ‘geslagen’ voor de uitbreiding van het schoolgebouw. Het speciaal (basis)onderwijs is in de achterliggende jaren gegroeid met 5 groepen.

De groei van het leerlingenaantal is tijdelijk opgevangen in een unit op het parkeerterrein en in het handvaardigheidslokaal.  Omdat ook het kinderdagcentrum De Klimboom van Adullam groeit, is het vijfde lokaal van de uitbreiding voor deze doelgroep.

Om de leerlingengroei op te vangen wordt ook het huidige schoolgebouw ingrijpend verbouwd. Hierdoor kunnen het komende schooljaar een nieuwe doelgroep leerlingen. Hierdoor kunnen we het komende schooljaar een nieuwe doelgroep leerlingen toelaten welke een IQ hebben tot 55  en prikkelgevoelig zijn.

In een relatief korte bouwtijd van vijf maanden wil aannemer ASB-projecten in D.V. januari 2021 de nieuwbouw opleveren.  We zijn blij dat deze verbouwing snel gerealiseerd kan worden, zodat we alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven.

 

                                                                                             

 

Werken bij Rehoboth

De Rehobothschool verzorgt speciaal (basis)onderwijs in Barneveld en Ochten. Vanuit een christelijke identiteit bieden we kinderen de ruimte om te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Heb jij hart voor onderwijs en wil jij kinderen laten opgroeien in een veilige, gestructureerde omgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wil je weten wie wij zijn? Neem dan een kijkje op onze speciale vacaturewebsite: http://www.werkenbijrehoboth.nl/ 

186