MMK-IMGL6835-bewerkt-HR

Adviesraad SBO-JRK

Iedere school van Rehoboth Onderwijs en zorg heeft een eigen adviesraad.

Adviesraad SBO-JRK

Iedere school van Rehoboth Onderwijs en zorg heeft een eigen adviesraad.

MMK-IMGL6804-HR

 

 

 

 

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt en beslissingen genomen. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bevoegd gezag, oftewel het College van Bestuur. Maar omdat het beleid de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat is in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) geregeld dat het College van Bestuur overlegt met de Adviesraad voordat belangrijke beslissingen worden genomen.

Met ingang van 1 augustus 2009 is deze Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van toepassing. Ook onze school heeft een Medezeggenschapsraad, die we Adviesraad noemen. Een meerderheid van de ouders heeft middels een peiling te kennen gegeven akkoord te gaan met het omzetten van instemmingrechten in adviesrechten. Dit is de verklaring waarom we ons een adviesraad noemen.

De adviesraad van het SBO bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

Vanuit het personeel:  mw. J. A. Stomphorst en mw. M. Beijer - Waaijenberg

Vanuit de ouders: dhr. A. van Hemert en mw. Ploeg

Wat kunnen wij voor u doen?

We bespreken allerlei zaken op onderwijskundig of financieel gebied, maar ook over bijvoorbeeld het huisvesting-, veiligheid- en/of gezondheidsbeleid op onze Rehobothschool. U kunt denken aan: de keuze van een lesmethode, visie en toekomstplannen, de personele formatie, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en andere activiteiten en het vaststellen van  het vakantierooster.

Tijdens de vergaderingen van de Adviesraad is indien nodig ook de directeur of het College van Bestuur aanwezig. De Adviesraad doet schriftelijk verslag van zijn besprekingen aan de directie. 


IMG_7101-1.jpg

 

 

Heeft u zelf nog zaken die in de MR besproken kunnen worden? Voor eventuele agendapunten kunt u mailen naar arsbo@rehobothoz.nl