MMK-IMGL6864-HR

Klachtencommissie en klokkenluidersregeling

Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die ondergebracht is bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs.

Klachtencommissie en klokkenluidersregeling

Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die ondergebracht is bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs.

 

 

GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van de klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief. Die kunt u dus gelijk meesturen. De contactgegevens zijn:

 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 394

3440 AJ Woerden

T 070-3861697

info@gcbo.nl


76183D79

Klachtenregeling

FBDFD3AB

Klokkenluidersregeling