WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_076.jpg

Logopedie

De logopediste begeleidt kinderen met spraak-, taal- en/of communicatieproblemen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden alle nieuwe leerlingen logopedisch onderzocht. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke leerlingen logopedische begeleiding nodig hebben. Hierbij geldt dat de prioriteit van therapie ligt bij de jongste groepen en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen. Per cursusjaar wordt bekeken of er ruimte is om de leerling op school te behandelen. Zo niet, dan wordt er doorverwezen naar een particuliere logopediepraktijk.

Logopedie

De logopediste begeleidt kinderen met spraak-, taal- en/of communicatieproblemen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden alle nieuwe leerlingen logopedisch onderzocht. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke leerlingen logopedische begeleiding nodig hebben. Hierbij geldt dat de prioriteit van therapie ligt bij de jongste groepen en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen. Per cursusjaar wordt bekeken of er ruimte is om de leerling op school te behandelen. Zo niet, dan wordt er doorverwezen naar een particuliere logopediepraktijk.

blog-3

 

 

 

Voor de begeleiding van de kinderen wordt gekeken naar de meest geschikte begeleidingsvorm: individueel, een klein groepje of klassenverband.

Bij de individuele behandelingen worden ouders op de hoogte gehouden via een logopedieschrift. Tussentijds houdt de logopediste de betrokken partijen binnen de school op de hoogte van de vorderingen van de leerling. Aan het einde van het schooljaar wordt de behandeling geëvalueerd en indien nodig worden nieuwe onderzoeken afgenomen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Het doel van logopedie binnen de school is dat de leerling verstaanbaar spreekt, het talig functioneren aansluit bij het aanbod in de klas en er sprake is van adequate communicatie met medeleerlingen en leerkrachten om het onderwijs zo optimaal mogelijk te kunnen volgen. Door nauwe samenwerking met alle betrokken partijen binnen school (leerkracht, onderwijsassistent, ib’er/ab’er)  en ouders wordt er zo effectief mogelijk gewerkt aan logopedische doelen. Deze doelen zijn door de logopediste opgesteld naar aanleiding van het logopedisch onderzoek, informatie van de leerkracht en/of ouders en gegevens uit het dossier.


Daarnaast zijn de logopedistes in de klas actief/vervullen zij een coachende rol bij taal-denklessen (SBO) en het oefenen van de auditieve vaardigheden (voorschotbenadering JRK) en de communicatieve functies (SO).