OZA1

Onderwijs Zorg Arrangementen

De onderwijs-zorggroep (OZA) is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar met gedrag waar u zich zorgen over maakt. Er wordt onderwijs geboden vanuit Rehoboth Onderwijs en zorg en behandeling door jeugdzorginstelling Youké in nauwe samenwerking met (pleeg)ouders. 

Onderwijs Zorg Arrangementen

De onderwijs-zorggroep (OZA) is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar met gedrag waar u zich zorgen over maakt. Er wordt onderwijs geboden vanuit Rehoboth Onderwijs en zorg en behandeling door jeugdzorginstelling Youké in nauwe samenwerking met (pleeg)ouders. 

"Onderwijs en zorg; de krachten gebundeld"

IMG_6757.jpg

Voor welke leerlingen?

Bij een kind is er bijvoorbeeld sprake van concentratieproblemen, bewegingsonrust  en impulsiviteit. Sommige kinderen laten grensoverschrijdend en agressief gedrag zien, zoals niet luisteren, een dwingende interactiestijl en het onvoldoende accepteren van grenzen en regels. Het lukt de kinderen niet om een goed contact met leeftijdsgenootjes te hebben. Zo'n leerling zou wat betreft zijn verstandelijke vermogens onderwijs moeten kunnen volgen, maar het gedrag is belemmerend. Ouders ervaren opvoedingsverlegenheid.

OZA3

Hoe ziet het onderwijs eruit?

In  de groep wordt onderwijs en behandeling geboden. In het begin zal het vooral behandeling zijn.  De groepsgrootte wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. De groep heeft maximaal 8 kinderen. In de groep werken de leerkracht en pedagogisch medewerker nauw samen. Er wordt gewerkt aan: zelfvertrouwen, werkhouding, samenwerking en emotieregulatie.

Hoe meer gedragsdoelen er bereikt worden hoe beter onderwijs er gegeven kan worden. Samen met de ouders worden er doelen opgesteld en regelmatig geëvalueerd. Thuis en in de OZA groep wordt hier hard aan gewerkt. De ouders krijgen ouderbegeleiding. De pedagogisch medewerker en de leerkracht observeren het kind om een duidelijk beeld te krijgen. Hierbij worden ze ondersteund door een gedragsdeskundige en een intern begeleider. Na zes weken wordt er samen met de ouders  een behandelplan opgesteld. We stemmen de onderwijstijd af. Het is maximaal zeven dagdelen per week.

Samuel

Hij mag zijn zoals hij is

Samuël pijl-naar-links.png

           Verhaal van ouders

 

We lazen over de OZA-groep; dit was een schot in de roos voor Samuël. Al snel werd duidelijk dat hij goed past bij speciaal onderwijs. Vooral de voorspelbaarheid, de structuur en de kleine groepjes kinderen sluit heel goed bij hem aan. Samuël heeft ook een milde hechtingsproblematiek maar door de structuur die er op school gegeven wordt is dit voor hem veilig. Door de intensieve samenwerking van school en ouders kan hij zich ontplooien en mag hij zijn zoals hij is. Het mooie van deze school is dat er individueel wordt gekeken en aangesloten bij de mogelijkheden van het kind.

Mathilde.png

Mathilde heeft een heel fijn schooljaar gehad

Mathilde pijl-naar-rechts.png

Verhaal van ouders

Wat was de Kangoeroegroep voor Mathilde een verademing! Een kleine klas met duidelijke structuren, veel begeleiding en veel positieve aandacht. De samenwerking met de juf, de jeugdzorgwerker en de stagiaire verliep heel prettig. Ze waren er niet alleen voor Mathilde in de schoolsituatie, maar dachten ook met ons mee in de thuissituatie. Dat maakt de Kangoeroegroep extra bijzonder. Mathilde heeft een heel fijn schooljaar gehad.

Mathilde.png

Mathilde heeft een heel fijn schooljaar gehad

speeltoestel

Meer informatie

In de eerste fase maken we het kind vertrouwd met de dagelijkse routine en regels. We benoemen veel en gebruiken picto’s om duidelijkheid te geven. Daarbij is er veel individuele ondersteuning en nabijheid.

In de tweede fase leert het kind specifieke vaardigheden zoals gevoelens onderkennen en het maken van de juiste keuzes. Gewenst gedrag bekrachtigen we met een beloning.

In de laatste fase bereiden we het kind voor op de vervolgsituatie en begeleiden de (terug)plaatsing. In onze folder leest u hier meer over.