20190211_093323.jpg

Schoutenhoeve

Rehoboth Onderwijs en zorg heeft een stuk weiland achter de school aangekocht voor het realiseren van een kinderboerderij.

Schoutenhoeve

Rehoboth Onderwijs en zorg heeft een stuk weiland achter de school aangekocht voor het realiseren van een kinderboerderij.

Help ons plan groeien!

Foto werkzaamheden 2.jpg
IMG_7090.jpg

Veel van onze kwetsbare kinderen hebben bijzondere zorg nodig. Ze nemen deel aan de verschillende activiteiten in onze mooie school. Nu breiden we die activiteiten uit en bieden onze kinderen een kinderboerderij, waarin ze hún talenten verder kunnen ontwikkelen. Daarin kunnen ze op een andere manier leren door omgang met kleine huisdieren, het kweken en verzorgen van groente,  bloemen en planten en met activiteiten uit de ‘grote mensenwereld’.

Gelukkig heeft de school jarenlang gespaard. Het lukt ons om een kinderboerderij te realiseren. Het weiland naast de school hebben we al gekocht, en er wordt gewerkt aan de bouw van de kinderboerderij. De bouw van de boerderij, de inrichting van het terrein en de aanschaf van de dieren willen we uit giften en collectes bekostigen. Daarom doen we een beroep op u: steunt u de groei van onze kinderen, en draagt u bij aan de Schoutenhoeve.

Graag zien we uw bijdrage tegemoet op rekeningnummer NL49 RABO 0305 5830 26 t.n.v. Rehoboth Onderwijs en Zorg, o.v.v. Schoutenhoeve. U kunt ons ook steunen door materialen ter beschikking te stellen.

De stichting is ANBI-erkend, uw bijdrage is binnen de regels van de Belastingdienst fiscaal aftrekbaar.