WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_117.jpg

Jonge Risico Kind

De jonge risico kinderen (JRK) zijn kleuters in de leeftijd van 4-7 jaar. Zij hebben een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van leren/en of gedrag. In een kleine groep kunnen ze ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Jonge Risico Kind

De jonge risico kinderen (JRK) zijn kleuters in de leeftijd van 4-7 jaar. Zij hebben een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van leren/en of gedrag. In een kleine groep kunnen ze ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

"Aandacht voor ieder kind"

_Clipgroep_-6

Voor welke leerlingen?

Binnen de JRK groepen kijken en luisteren we naar kinderen om te zien wat ze nodig hebben aan begeleiding. Hier sluiten we in het onderwijsaanbod op aan zodat de kleuters zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Sommige kleuters hebben door hun laag gemiddeld IQ behoefte aan concreet onderwijs en veel visualisatie en herhaling. Andere kleuters hebben een gemiddeld IQ met taal-spraakproblematiek. Ze krijgen logopedie en er is veel extra aandacht voor de taal. Kleuters die ondersteuning nodig hebben voor hun gedrag hebben veel structuur, rust en duidelijkheid nodig. In een groep van maximaal 12 kleuters met een leerkracht en onderwijsassistente kunnen dat bieden.

WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_120.jpg

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Rust, ruimte en regelmaat is voor alle kleuters belangrijk om te kunnen ontwikkelen. Het Bijbelverhaal wordt verteld in de kring. We gebruiken het digibord om het verhaal te visualiseren. Ook zetten we gebaren in. Door de gebaren kunnen de kinderen beter luisteren en het verhaal begrijpen en onthouden. Bij verschillende activiteiten zitten de kinderen in groepjes. We besteden veel aandacht intensieve woordenschatprogramma’s. Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) helpt kinderen om taal te geven aan hun gedrag. De kinderen krijgen speciale spelbegeleiding; we sluiten zo beter aan op hun spelfase. We werken nauw samen met ouders. De logopediste, fysiotherapeut, ergotherapeut en andere deskundigen denken mee met het klassenteam. Zo proberen we ieder kind onderwijs op maat te geven.

PARRO_1607697414756.jpg

Ik kom elke dag met een blij gezicht op school!

Lisa pijl-naar-links.png

            Verhaal van Lisa

         

Ik heb op school al heel veel geleerd: tellen en mijn naam schrijven. Dat staat dan op mijn werkkaart, ik kies elke ochtend een spelletje wat ik ga doen. Als we klaar zijn, mag ik een sticker plakken. We maken ook vaak werkjes, ik vind knippen en plakken leuk. Ik vind het ook leuk als ik naar logopedie mag. En in de doktershoek spelen. Dan doe ik de bloeddruk meten. Ik geniet erg van gezellige dingen: tosti eten en thee drinken op vrijdag. En als we taalgroep doen met kleine groepjes durf ik ook gezellig mee te kletsen. Ik kom elke dag met een blij gezicht op school!

     

Tijmen Doornenbal.jpg

Heel gaaf dat we zo weinig kinderen hebben!

Tijmen pijl-naar-rechts.png

Ik vind het heel leuk op deze school. We doen leuke spelletjes, mens-erger-je-niet enzo. Gymmen vind ik ook leuk. En we leren veel dingen over ziek-zijn. Dan mag ik soms in de doktershoek of in de apotheek spelen. Heel gaaf dat we zo weinig kinderen hebben, ben ik lekker vaak aan de beurt. In de klas heb ik ook veel vrienden, ik vind het leuk om met hen te spelen.

Tijmen Doornenbal.jpg

Heel gaaf dat we zo weinig kinderen hebben!

JRK 1

Externe ondersteuning

Binnen de JRK worden we voor kinderen met taal-spraakproblematiek waar nodig ondersteund door een ambulante begeleider van Auris. Sommige kleuters hebben meer ondersteuning nodig dan er geboden wordt binnen de JRK groepen.

We vragen voor deze kinderen een arrangement aan bij het Samenwerkingsverband Berséba of bij de gemeente zodat we waar nodig meer op individueel niveau kunnen afstemmen. Meer informatie over onze kleuters kunt u lezen in de schoolgids.