MMK-2T8A0151-HR

 

Op het VSO zitten leerlingen van 13 t/m 19 jaar. We gaan verder met de vakken die ook op het SO gegeven worden. In het VSO komen daar de praktijkvakken bij. Zowel de cognitieve lessen als de praktijklessen zijn gekoppeld aan de thema’s wonen, werken, vrije tijd en samenleving.

Extra informatie VSO


MMK-1161

 

 

 

We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, het goed omgaan met jezelf en met de ander, en het kritisch leren kijken naar eigen werk en werkhouding.

In de middengroepen van het VSO komt stage in beeld. We kennen verschillende vormen van interne en externe stage.

                                                                                                                     .

MMK-2T8A0191-HR

 

 

 

 

We vinden het belangrijk dat de leerlingen, passend bij hun niveau, zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. We stemmen ons onderwijs daarop af. Daarbij is het uitstroomprofiel van de leerling uitgangspunt. De leerlingen stromen uit naar een vorm van dagbesteding, naar een beschermde werkomgeving of een reguliere arbeidsplaats.

MMK-2T8A0165-HR

 

 

Het godsdienstonderwijs is de kern van ons onderwijs. We geven daar gestalte aan door het vertellen uit de Bijbel, het aanleren van teksten en psalmen en het vertellen uit de kerkgeschiedenis. Ook bij andere activiteiten wijzen we de leerlingen op wat de Bijbel zegt. De lessen rond mediawijsheid en Wonderlijk Gemaakt Speciaal zijn hier bij uitstek geschikt voor.