WEBsRGB_20191205_Rehoboth_Barneveld_324.jpg

   

Op het SO zitten leerlingen van  4 t/m 12 jaar. In de jongste groepen geven we veel aandacht aan zelfredzaamheid, taalontwikkeling en spel en beweging.                                                                  .

Extra informatie SO


IMG_20201120_144153.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

We starten al op jonge leeftijd met het leren lezen. Naarmate de leerlingen ouder worden besteden we meer tijd aan cognitieve vaardigheden, zoals lezen, rekenen, spelling en schrijven. We wisselen in- en ontspanning af. Creatieve vakken hebben een vaste plaats in het lesrooster.

We beginnen de dag met een Bijbelvertelling. Dat is de kern van ons onderwijs. Ook bij andere activiteiten wijzen we de leerlingen op wat de Bijbel zegt.

IMG_7109.jpg