Schoutenhoeve

College van Bestuur P. J. Westerlaken

Er zijn kinderen die in een klaslokaal maar ten dele kunnen floreren.Voor het aanleren van bepaalde vaardigheden hebben zij de praktijk buiten de schoolmuren nodig. Nu moeten ze daarvoor nog naar externe locaties, met de mogelijke realisatie van een schoolboerderij zou dat ook op ons eigen terrein kunnen. Kinderen laten leren en floreren, dat is de gedachte achter ons plan voor een multifunctionele schoolboerderij op de Rehobothschool.

Dat de schoolboerderij een multifunctioneel karakter krijgt staat vast. Het moet niet alleen een plaats zijn waar leerlingen kunnen ontspannen, het kan ook een plaats krijgen binnen het onderwijs. En we kijken ook of we een functie in de wijk kunnen vervullen. Onze school staat letterlijk en figuurlijk midden in de Barneveldse samenleving en daar willen we graag een bijdrage aan leveren.
De belangrijkste randvoorwaarde voor het plan is inmiddels ingevuld: door de aankoop van 3000 m2 weiland, pal naast het schoolgebouw, heeft het plan letterlijk de ruimte. Ook hebben diverse betrokkenen al oriënterende bezoeken aan soortgelijke ‘kinderboerderijen’ gebracht en is contact gelegd met instellingen als Adullam en Siloah. Ook voor hun doelgroep kan een praktijkomgeving kansen bieden. De volgende stap wordt het opstellen van een plan en het bijeenbrengen van de benodigde middelen. 

Adjunct-directeur (V)SO ZML Wennie Evers
Belangrijk hulpmiddel
We hebben al een kleine tuin op school met wat tomatenplanten en zo, maar onze zml-leerlingen hebben eigenlijk behoefte aan wat grover werk. Harken, snoeien, onkruid verwijderen, werk waar je ook fysiek moe van wordt. Daarvoor zou de schoolboerderij een oplossing zijn.
Naast ontspanning op de schoolboerderij gaat het  vooral om het leeraspect. Onze leerlingen gaan nu in het kader van leren op locatie het schoolterrein af. Dat vraagt veel organisatie. Hoe mooi zou het zijn als ze op onze eigen schoolboerderij aan de slag kunnen. Voor onze praktijklessen tuin en dier hebben we dan een betekenisvolle leeromgeving. Zeker als deze een open karakter heeft en er ook contact is met mensen van buiten. Uit de wijk en de buurt bijvoorbeeld. Hoe benader je mensen van buiten en hoe beweeg je je in een andere context? Bij het beantwoorden van deze en andere vragen kan de schoolboerderij een belangrijk hulpmiddel zijn.

 

                                                                                    

                                                                                    Het weiland bij de school waarop De Schoutenhoeve gebouwd gaat worden.

 

Adjunct-directeur SO gedrag Bep Jansen
Vol hoofd leeg maken
Voor kinderen die vanwege gedragsproblemen speciaal onderwijs volgen, is de schoolboerderij een uitkomst.Voor kinderen met een gedragsprobleem duurt een schooldag eigenlijk te lang. Er wordt ’s morgens een flink beroep gedaan op hun cognitieve vermogens. Op een gegeven moment raakt hun hoofd dan gewoon vol. Dan is het heerlijk als ze na de middagactiviteiten buiten het klaslokaal kunnen ontplooien en zo andere talenten kunnen aanspreken. Zo dragen we ook bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Als we daarbij ook een gezonde dosis rust kunnen bieden, gaan ze meer ontspannen naar huis. In de cluster IV-groepen zitten kinderen met weinig basisvertrouwen. Als we die een veilige plek kunnen bieden… dat zou geweldig zijn.

 

 

                                                                                     

 

 

Help ons plan groeien. 
Word vriend van de boerderij!
Voor het realiseren van de schoolboerderij is geld nodig. De grond is uit bestaande middelen aangekocht, maar voor de bouw van dieren-verblijven, inrichting en aanschaf van dieren is een bedrag van ongeveer 500.000 euro nodig. Daarom doen we een beroep op u: help mee ons plan te laten groeien en draag bij aan de Schoutenhoeve. Maak een bijdrage over op:
Rekeningnummer: NL49 RABO 0305 5830 26 t.n.v. Rehoboth Onderwijs en Zorg, o.v.v. Schoutenhoeve.
De stichting is ANBI-erkend, uw bijdrage is binnen de regels van de Belastingdienst fiscaal aftrekbaar.

 

 

                                                                                        

508