Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel (SOP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden van de school voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in het SOP  beschreven. Dat levert een beeld op van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteuning. In het SOP beschrijft de school welke ondersteuning  zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de school zich wil ontwikkelen.

319