Cluster 2 - satellietschool

Expertise

Sinds 2014 zijn we een medium voorziening (satellietschool) binnen ons samenwerkingsverband. We werken nauw samen met Kentalis. Iedere week is een ambulant begeleider twee dagdelen op onze school voor co-teaching en leerlingondersteuning.

De school heeft voldoende expertise om 90% van de leerlingen van ons SWV, die slechthorend zijn of taal- spraakproblematiek hebben verantwoord onderwijs te geven. We hebben onze expertise door middel van een pilot met Kentalis en Berseba uitgebreid.

Sinds augustus 2017 is de ambulante begeleiding overgegaan naar Auris. Door middel van arrangementen wordt de mogelijkheid gemaakt dat TOS kinderen op onze school onderwijs kunnen ontvangen met ambulante begeleiding. We vinden de uitbreiding van de actieve en passieve woordenschat heel belangrijk, we doen dit volgens de manier van ‘met woorden in de weer’. Met Woorden in de Weer is een aanpak die zich richt op verbetering van de leerkrachtvaardigheden.

Aan de hand van vier stappen wordt intensief woordenschatonderwijs gegeven:

voorbewerken; semantiseren; consolideren en controleren.

Aandacht en tijd

De onder- en middenbouw leerkrachten gebruiken ondersteunende gebaren in de klas. Leerkrachten oefenen iedere week een aantal gebaren en passen deze toe in de klassen. De kinderen kennen de gebaren passief. In de onderbouw worden DGM ( denk-stimulerende gespreksmethodiek) lessen gegeven.

We visualiseren wat we zeggen, o.a. door het toepassen van Nederlands Met Gebaren maar ook door concreet en plaatmateriaal ( picto’s).

Fysieke omgeving

Leerlingen krijgen les in de reguliere sbo groepen, dit komt de interactie, taalontwikkeling en integratie ten goede.

Samenwerking:

De samenwerking met de logopedistes op onze school is erg belangrijk. Zij werken ook met groepjes leerlingen. Kartrekkers zijn de 2 woordenschatcoördinatoren en de logopedistes.

We werken samen met Auris

421