S(B)O

Hartelijk welkom op de website van de Rehoboth voor SBO en SO cl. 4

Op deze site vindt u alle informatie over onze school.

Wij zijn er voor kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en voor kinderen met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.

 

Alle informatie over onze locatie in Ochten kunt u vinden op www.sebaschool.nl/rehoboth-speciaal-basisonderwijs 

Hoofdingang locatie Barneveld
187