Praktische tips voor contacten met oudes en leerlingen

Wij nodigen je uit om alert te zijn op de contacten met ouders en leerlingen. Wanneer persoonlijke ontmoetingen niet plaatsvinden en contacten plaatsvinden via Parro of telefonisch, ontstaat gemakkelijk ruis op de lijn. De meeste scholen houden zicht op leerlingen die vanuit de school en het SWV dit jaar extra ondersteuning ontvangen. Ons advies daarbij is: houd daarover contact met onze dienstverlener voordat situaties escaleren. Wij zullen meedenken en mogelijkheden voor ondersteuning afwegen en uitvoeren.

Daarnaast hebben we nog een aantal praktische suggesties:

  • Voor inzichten en praktische tips m.b.t. communicatie, zie het tabblad PCM.
  • Aanbevolen! Voor reflectiegesprekken met leerlingen heeft gedragsexpert Dr. Kees van Overveld deze leidraad ontworpen. Het geeft body aan je gesprekken. Het kan zowel indirect in het contact met de ouders gehanteerd worden als direct in het contact met (oudere) leerlingen.
  • Aanbevolen! Je zoekt naar mogeljkheden om leervorderingen in kaart te brengen en bent in overleg met uitgevers voor digitale versies van toetsen. Maar hoe is het met je zicht op het welbevinden van je leerlingen?  Hoe ervaart het kind de schoolsluiting en het thuis werken, hoe voelt hij of zij zich en hoe gaat het kind bijvoorbeeld om met problemen? Je vindt hier een mooi voorbeeld van een vragenlijst, ook afkomstig van Dr. Kees van Overveld.
551