Suggesties voor Begrijpend Lezen

  • Nieuwsbegrip Goud is nu twee maanden gratis en inzetbaar voor onderwijs op afstand.
  • Even op een andere manier begrijpend lezen? Kijk dan wat Kidsweek biedt en maak zelf selecties in teksten die bij onze identiteit passen.

Let er bij het selecteren van teksten op of die passen bij onze christelijke identiteit.

Kijk ook hier voor suggesties en materiaal voor alle vakken en niveau's van de basisschool.

540