PCM aanbod

Process Communication Model®

 

Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren met leerlingen, collega’s, ouders en externen.

PCM verheldert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan sterke verbinding en optimale resultaten. Dat geldt zowel voor leidinggevenden, begeleiders en leerkrachten en niet in de laatste plaats voor onze leerlingen.

 

Aanbod

Rehoboth Dienstverlening biedt een breed scala aan mogelijkheden om met PCM aan de slag te gaan of een verdiepingsslag te maken:

 • Personal Coaching
 • Driedaagse Basistraining
 • Introductie Workshop
 • Maatwerk:
  • Verdiepingstraining
  • Teamtrainingen
  • Workshop
  • Ouderavond
  • Toepassingsmogelijkheden

 

Doelgroepen

 • Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, persoonlijk begeleiders, onderwijsassistenten
 • Schoolteams, managementteams, deelteams
 • Ouders en andere betrokkenen

 

Doelen

 • Inzicht in de achtergrond van eigen gedrag, dat van collega’s en leerlingen en positieve invloed op communicatiepatronen binnen groep en team;
 • Plezier en compassie in het werk en variatie in het contact met anderen;
 • Een heldere en duidelijke visie op hoe communicatie kwalitatief efficiënter ingezet kan worden in (werk)relaties, klassensituaties en overleg;
 • Bevordering van welbevinden van leerlingen en leerkrachten en verbetering van sfeer en resultaten;
 • Een mogelijkheid om te reflecteren op eigen persoonlijkheid en drijfveren en die van anderen.

 

Werkvormen

Coaching, training, presentatie, workshop, bespreking

 

Locaties

 • Coaching: op locatie naar wens
 • Trainingen: centrale locatie in de regio
 • Teamtrainingen, workshops, presentaties, oudervonden: op uw school

 

Kosten

 • Coaching inclusief Persoonlijk Profiel: vanaf € 1.100,- incl. BTW
 • Basistraining inclusief Persoonlijk Profiel: € 900,- per deelnemer
 • Intro Workshop voor (deel) teams: € 180,-
 • Maatwerk: op basis van offerte, uurtarief € 90,-

 

Dienstverlener

Dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren

Certified Coach & Trainer Process Communication Model®

 

Voor uitgebreide informatie, klik hier om de flyer te downloaden.

Klik hier voor het inschrijfformulier waar in de flyer naar verwezen wordt.

 

Op onze diensten zijn de Algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden is onder meer opgenomen dat iedere deelnemer die zich ingeschreven heeft voor een cursus, training of scholingstraject, recht heeft op een bedenktermijn van 14 dagen. Klik hier om de voorwaarden in te zien.

500