Orthopedagogisch onderzoek

U heeft vragen over de cognitieve capaciteiten, de werkhouding of het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling? De orthopedagoog komt naar u toe, denkt met u mee en zoekt samen met u en de ouders naar oplossingen. Zij kan een bijvoorbeeld een intelligentiebepaling doen. Ook is het mogelijk een uitgebreid psychologisch onderzoek af te nemen. Van de onderzoeksresultaten ontvangt u een verslag met concrete, handelingsgerichte aanbevelingen. Dit verslag wordt met u en de ouders nabesproken, waarbij u praktische handreikingen krijgt om onderwijs en ondersteuning nog beter af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. Het gesprek vergroot het inzicht en versterkt de vaardigheden van leerkrachten en ouders als het gaat het begrijpen van de problematiek en het adequaat begeleiden van de leerlingen. De school wordt er sterker door als het gaat om kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van leerlingbegeleiding. Centraal staat het handelingsgericht werken van de school met de leerling.

Werkwijze

 1. U neemt contact op met de orthopedagoog van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
 2. De orthopedagoog maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
 3. Er vindt indien nodig een intakegesprek plaats en er wordt een offerte uitgebracht.
 4. Het onderzoek vindt plaats bij u op school. Een observatie vooraf in de groep maakt meestal deel uit van het onderzoek.
 5. De school ontvangt een onderzoekverslag met handelingsgerichte aanbevelingen.
 6. Dit verslag wordt besproken met school en ouders en er worden concrete acties en activiteiten afgesproken.

Doelgroep

Leerlingen primair onderwijs.

Doelen

 • Intelligentiebepaling + aanbevelingen (IQ)
 • Persoonlijkheidsonderzoek + aanbevelingen

Werkvormen

 • Individueel onderzoek met de leerling
 • Adviesgesprekken met school en ouders

Locatie

Bij u op school

Tijdsbesteding

 • Standaard onderzoek: 8 uur. Breed onderzoek: 16 uur.
 • Daarnaast maatwerk; afhankelijk van het type onderzoek, zoals afname NIO, psychodiagnostische onderbouwingen, sociaal-emotioneel onderzoek, intelligentie-onderzoek, enz. Aantal uren in overleg met de school.

Kosten

€ 75,- per uur (offerte op maat vooraf). Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

Dienstverleners

Mevr. drs. K.G. (Ineke) Vossestein-van Veldhuizen

Mevr. P.E. (Nelleke) Slieker-Bleijenberg

242