Orthodidactisch

U vraagt zich af hoe leerbaar een kind is op het gebied van lezen, spelling of rekenen? U wilt een dyslexieverklaring of een onderzoek naar dyscalculie van een leerling? Of het nu gaat om een kort of een uitgebreid onderzoek; de orthodidact brengt in beeld wat er aan de hand is en denkt met u mee. Een observatie in de klas behoort desgewenst tot de mogelijkheden. Een onderzoek wordt altijd gecombineerd met consultatieve, handelingsgerichte nabespreking. Naar wens van de school en afgestemd op de vraag van de school. De onderzoeksresultaten worden weergegeven in een verslag met concrete aanbevelingen, die direct toepasbaar zijn in de klas. Het stelt u in staat om het onderwijs en de ondersteuning in de groep nog beter af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. Het gesprek vergroot het inzicht en versterkt de vaardigheden van leerkrachten en ouders als het gaat het begrijpen van de problematiek en het adequaat begeleiden van de leerlingen. De school als geheel wordt er sterker door als het gaat om kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van leerlingbegeleiding. Het is mogelijk een begeleidingstraject voor de leerkracht aan een onderzoek te koppelen. Ook kan de orthodidact leerlingbesprekingen bijwonen, intern begeleiders en remedial teachers ondersteunen en meedenken bij de aanmelding van een leerling voor Het Loket. Altijd staat centraal: het handelingsgericht werken van de school met de leerling.

Werkwijze

 1. U neemt contact op met de administratie van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
 2. De orthopedagoog maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
 3. Er vindt indien nodig een intakegesprek plaats en er wordt een offerte uitgebracht.
 4. Het onderzoek vindt plaats bij u op school. Een observatie vooraf in de groep maakt meestal deel uit van het onderzoek.
 5. De school ontvangt een onderzoekverslag met handelingsgerichte aanbevelingen.
 6. Dit verslag wordt besproken met school en ouders en er worden concrete acties en activiteiten afgesproken.

Doelgroep

Leerlingen primair onderwijs

Doelen

Vaststellen van leerbaarheid, dyslexie of dyscalculie

Werkvormen

 • Individueel onderzoek met de leerling.
 • Zonodig gevolgd door een begeleidingstraject

Locatie

Bij u op school.

Tijdsbesteding

 • Leerbaarheidsonderzoek: afhankelijk van de vraag van de school 4-8 uur. In overleg met de school te bepalen en af te spreken.
 • Dyslexie 8-10 uur (N.B.: alleen als de 'vergoede route' via zorgverzekeraars niet mogelijk is)
 • Dyscalculie: 10 uur, in overleg met de school te bepalen.

Kosten

€ 75,- per uur (offerte vooraf). Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

Dienstverlener

Dhr. drs. B. (Bert) Ordelman

243