Onderzoek & diagnostiek

Algemene informatie over orthopedagogisch en orthodidactisch onderzoek

Niet elk kind kan even goed meekomen. Als je als school signaleert dat een leerling leerachterstanden en/of een gedragsprobleem ontwikkelt, roept dat vragen op. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag, lezen, spelling, taal, rekenen, schrijven/motoriek, werkhouding en concentratie. We bieden de mogelijkheid voor orthopedagogisch en orthodidactisch onderzoek:

  1. Orthopedagogisch onderzoek: intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek. We brengen hierbij in beeld: de cognitieve mogelijkheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een kind.
  2. Orthodidactisch onderzoek: leerbaarheidsonderzoeken. We brengen in beeld: problemen op het gebied van lezen, spelling, rekenen en schrijven en de mate van leerbaarheid op deze gebieden. Indien nodig wordt onderzocht of er sprake is van dyslexie of dyscalculie.

Doelen van onderzoek en diagnostiek:

  1. Het leveren van een bijdrage aan goed onderwijs voor en goede begeleiding van leerlingen met (ernstige) problemen op het gebied van het leren, werkhouding, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat er om het kind op een verantwoorde wijze zo goed mogelijk te laten functioneren in het basisonderwijs.
  2. Het overdragen van specialistische orthopedagogische en orthodidactische kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de leerlingbegeleiding.
  3. Het voorkomen van onnodige en vroegtijdige verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs, maar anderzijds ook het tijdig in gang zetten van verwijzing. Orthopedagogische en orthodidactische begeleiding en onderzoek is daarmee een instrument om een continuüm van zorg in basis- en speciaal basisonderwijs te realiseren.

Welke typen onderzoeken kunnen uitgevoerd worden?

  1. Een (verkort) intelligentieonderzoek.
  2. Een persoonlijkheidsonderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
  3. Een combinatie van korte lees-, spelling-, reken- en leerbaarheidsonderzoekjes en consultatieve gesprekken.
  4. Uitgebreide(re) leerbaarheidsonderzoeken.
  5. Uitgebreide lees-, spelling- en rekenonderzoeken, zonodig gericht op vaststelling van dyslexie of dyscalculie, inclusief verslaglegging.

Orthopedagogisch onderzoek

U heeft vragen over de cognitieve capaciteiten, de werkhouding of het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling? De orthopedagoog komt naar u toe, denkt met u mee en zoekt samen met u en de ouders naar oplossingen. lees verder


Orthodidactisch onderzoek

U vraagt zich af hoe leerbaar een kind is op het gebied van lezen, spelling of rekenen? U wilt een dyslexieverklaring of een onderzoek naar dyscalculie van een leerling? Of het nu gaat om een kort of een uitgebreid onderzoek; de orthodidact brengt in beeld wat er aan de hand is en denkt met u mee. lees verder

Dienstverleners

Mevr. drs. N. (Nelleke) Slieker-Bleijenberg, orthopedagoog

Mevr. drs. K.G. (Ineke) Vossestein-van Veldhuizen, orthopedagoog

Dhr. drs. B. (Bert) Ordelman, orthodidact

213