Licht arrangement

Licht arrangement

Bij een licht arrangement gaat het om een enkelvoudige ondersteuningsbehoefte. Dit arrangement heeft een kortdurend adviserend karakter. De begeleiding focust zich op één knelpunt, zoals taakgerichtheid, werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, samenspel en samenwerking. Meestal is het niet nodig om een intelligentieprofiel of eventuele diagnose vast te stellen. Wel wilt u graag in één of enkele gesprek(ken) advies ontvangen.

U zoekt steun bij een gedragsexpert die meedenkt met de verheldering van ondersteuningsbehoeften omdat u weet dat deze leerling meer nodig heeft, maar nog niet wat specifiek bij het gedrag past. De ambulant begeleider kan het dossier bestuderen, de leerling observeren en in een gesprek advies geven. Ook kan een licht arrangement worden aangevraagd voor advisering bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hulpplandoelen voor de korte termijn. Een licht arrangement is kortdurend: minimaal 1 consultatie en maximaal een half jaar. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de inhoud van het arrangement, de inzet van de ambulant begeleider, het aantal en de frequentie van de bezoeken en de taakverdeling.

484