Zomertraining voor brugklassers

Met zelfvertrouwen naar het Voortgezet Onderwijs

Veel jongens en meisjes zien er tegenop om naar hun nieuwe school te gaan. Een andere school, andere kinderen, andere leraren… Wat spannend allemaal! Voor sommigen was de basisschool niet leuk. Het lezen of leren lukte niet. Of er werd helaas gepest. Het kind trok zich terug. Het had moeite om vrienden te maken en te houden. Kortom, de overstap naar de nieuwe school geeft extra spanning en onzekerheid: ‘Komt het wel goed met mij? Ik heb zo weinig zelfvertrouwen…’ Om deze leerlingen een helpende hand te bieden organiseert de Dienst de bekende zomertraining ‘Klaar voor de start’. Een tweedaagse training die het zelfvertrouwen van schoolverlaters versterkt en de nieuwe start versoepelt.

Inhoud en opzet

De training kent voor de deelnemers twee belangrijke doelen:

 1. Versterken van de sociale weerbaarheid. We oefenen met thema’s, zoals: omgaan met angst, stevig in je schoenen staan en opkomen voor jezelf, vrienden maken en houden, omgaan met pestgedrag of met slechte schoolresultaten.
 2. Startklaar maken voor de nieuwe school. We werken aan onderwerpen, zoals: wat je al van je school weet, de reis en de locatie, je gedrag op het plein en in de gang, wisseling van leraren, problemen bespreken met je mentor, huiswerk en de boekentas.

Nadat ouders hun kind hebben aangemeld, is er een persoonlijk telefonisch contact tussen de ouders en de coördinator ter kennismaking. De informatie uit dit intakegesprek wordt overgedragen aan de trainers die met de kinderen werken. Vervolgens wordt de training door de trainers gezamenlijk opgestart, waarbij zowel de ouders als het kind aanwezig zijn. Aansluitend zijn er de twee trainingsdagen. In oktober vindt een evaluatie plaats.

Naast de cursus met bovengenoemde inhoud, krijgen de kinderen handzaam materiaal in een leuke vorm, zodat ze ‘bagage’ meenemen op hun reis naar het voortgezet onderwijs. Denkt u bijvoorbeeld aan praktische boekjes met nuttige tips… Zo hebben de kinderen er in de toekomst ook wat aan. De cursus wordt afgerond met een diploma.

Doelgroep

Jongelui die er tegenop zien om na de basisschool naar het voortgezet onderwijs over te stappen.

Doelen

 • Versterking van het zelfvertrouwen
 • Vergroting van sociaal inzicht en vaardigheden

Werkvormen

Tweedaagse bijeenkomst, trainen van vaardigheden, werkboekje en tippenboekje achteraf.

Locatie

 • Regio Veluwe
 • Regio Betuwe

Tijdsbesteding

Intakegesprek met de ouders vooraf. Tweedaagse training met de kinderen. Nagesprek. Training vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie.

Kosten

€ 165,00 per deelnemer.

Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

Dienstverleners

Coördinator: Dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren (coördinator)

Trainers: mevr. E. (Elvira) Doornenbal, mevr. M. (Mariëtte) van Galen, dhr. H. (Harry) van Welie, mevr. A. (Alies) Willemsen, mevr. G. (Gerieke) Willemsen

Informatie- en aanmeldwebsite voor kinderen en ouders

www.desovaspecialist.nl

Stap voor stap:

 1. De school zorgt voor de verspreiding van de brief en het aanmeldformulier voor ouders en de folder voor de leerlingen. Deze zijn te downloaden via www.desovaspecialist.nl
 2. Ouders melden aan via het aanmeldformulier dat zij zelf opsturen naar de Dienst. Online aanmelden werkt het snelst. 
 3. De coördinator neemt contact op met de ouders en maakt een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. Daarna wordt praktische informatie over de training toegezonden (datums, locatie, tijden e.d.)
 4. De administratie zendt een factuur naar de ouders.
 5. De trainers trainen de kinderen in een tweedaagse training.
 6. Er vindt een nagesprek plaats met de coördinator.
216