Sovatraining

Cursus- en coaching sociale vaardigheidstrainers

De mogelijkheid om zelf op school een sociale vaardigheidstraining te geven aan leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool, kent vele voordelen. U heeft zelf in de hand welke leerlingen aan een training gaan deelnemen en wanneer, u heeft kinderen en hun ouders iets concreets te bieden in hun sociale vorming, er zijn korte lijntjes bij de transfer van aangeleerde vaardigheden naar de praktijk van alledag en aandacht voor sociale vaardigheden bevordert altijd de sfeer op school!

Het unieke van dit aanbod is dat de school ‘om het trainen in de vingers te krijgen’ direct start met een eerste groep.

Als school kiest u er zelf voor om de training van 16 wekelijkse bijeenkomsten binnen of (deels) buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Inclusief voorbereiding en verslaglegging zijn voor een bijeenkomst 4 uren nodig. Daarnaast organiseren trainers voorafgaand aan de training intakegesprekken met ouders en kinderen en na afloop evaluatiegesprekken. Bij de training horen minimaal 3 ouderavonden.

Traject

Dit traject leidt twee leerkrachten op tot sociale vaardigheidstrainer. Gelet op de inhoud van de training (het belang van modelling) heeft een duo van een man en vrouw de voorkeur. Een jaartraject van scholing en training leidt tot:

  1. Het geheel zelfstandig kunnen uitvoeren van de sociale vaardigheidstraining ‘Spelend leren, leren spelen’ binnen de school door een duo opgeleide sociale vaardigheidstrainers. Er wordt een instellingscertificaat uitgereikt.
  2. Bekwaamheid in professionele trainersvaardigheden bij selectie, training en evaluatie van het programma.
  3. Inbedding van de training binnen de school, zodat er een breed draagvlak bestaat, teamleden oog hebben voor kandidaten voor een training en weten hoe ze signaleringsinstrumenten kunnen interpreteren en in staat zijn om leerlingen die deelnemen aan de interne training adequaat te begeleiden.
  4. Afspraken op het niveau van de leerlingenzorg met betrekking tot het gebruik van een instrument voor kwaliteitsbewaking van de training op langere termijn.

Wanneer de cursisten de doelstellingen 1-2 bereiken in samenhang met doel 3-4 op schoolniveau, worden zij door Rehoboth Dienstverlening  gecertificeerd als Interne Sociale Vaardigheidstrainer.

Dit traject bestaat uit 5 cursus- en 5 coachingsbijeenkomsten. De cursusbijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te maken met de inhoud van de methode, de modellen, middelen en vaardigheden in de verschillende fases van de training. De coachingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor de ontwikkelingen van trainersvaardigheden bij het selecteren van leerlingen, het voeren van intakegesprekken, organiseren van ouderavonden en geven van instructies en feedback bij rollenspellen tijdens de bijeenkomsten. Voorafgaand aan elk coachingsgesprek vindt een observatie plaats. Na afloop wordt de training grondig geëvalueerd.

 

Tijdsinvestering en kosten

Kosten cursus: 5 x 4 uur x € 75,00 = € 1500,00

Kosten coaching per duo: 5 x 4 x € 75.00 = € 1500,00

Totale kosten voor cursus en coaching = € 3000,00

Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

 

Het is mogelijk om het cursusdeel samen met een andere school te doen, waardoor u die kosten kunt delen!

248