Cursus en coaching faalangsttraining

Cursus- en coaching faalangsttrainers

De mogelijkheid om zelf op school een faalangsttraining te geven aan leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool, kent veel voordelen. U heeft zelf in de hand welke leerlingen aan een training gaan deelnemen en wanneer, u heeft kinderen en hun ouders iets concreets te bieden, er zijn korte lijntjes bij de transfer van aangeleerde vaardigheden naar de praktijk van alledag en aandacht voor faalangst bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen wat leidt tot een meer ontspannen sfeer op school.

Het unieke van dit aanbod is dat de school ‘om het trainen in de vingers te krijgen’ direct start met een eerste groep.

Als school kiest u er zelf voor om de training van 10 wekelijkse bijeenkomsten binnen of (deels) buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Inclusief voorbereiding en verslaglegging zijn voor een bijeenkomst 4 uren nodig. Daarnaast organiseren trainers voorafgaand aan de training intakegesprekken met ouders en kinderen en na afloop evaluatiegesprekken. Bij de training horen minimaal 3 ouderavonden.

 

Traject

Dit traject leidt twee leerkrachten op tot faalangsttrainer. Een jaartraject van scholing en training leidt tot:

  1. Het geheel zelfstandig kunnen uitvoeren van de faalangsttraining ‘Spelend leren, leren spelen’ binnen de school door een duo opgeleide faalangsttrainers. Er wordt een instellingscertificaat uitgereikt.
  2. Bekwaamheid in professionele trainersvaardigheden bij selectie, training en evaluatie van het programma.
  3. Inbedding van de training binnen de school, zodat er een breed draagvlak bestaat, teamleden oog hebben voor kandidaten voor een training en weten hoe ze signaleringsinstrumenten kunnen interpreteren en in staat zijn om leerlingen die deelnemen aan de interne training adequaat te begeleiden.
  4. Afspraken op het niveau van de leerlingenzorg met betrekking tot het gebruik van een instrument voor kwaliteitsbewaking van de training op langere termijn.

Wanneer de cursisten de doelstellingen 1-2 bereiken in samenhang met doel 3-4 op schoolniveau, worden zij door Rehoboth Dienstverlening gecertificeerd als Interne Faalangsttrainer.

Dit traject bestaat uit 1 cursusbijeenkomst en 3 coachingsbijeenkomsten. De cursusbijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met de inhoud van de methode, de modellen, middelen en vaardigheden in de verschillende fases van de training. De coachingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor de ontwikkelingen van trainersvaardigheden bij het selecteren van leerlingen, het voeren van intakegesprekken, organiseren van ouderavonden en geven van instructies en feedback bij rollenspellen tijdens de bijeenkomsten. Voorafgaand aan elk coachingsgesprek vindt een observatie plaats. Na afloop wordt de training grondig geëvalueerd.

 

Tijdsinvestering en kosten:

Kosten cursus: 1 x 4 uur x € 75,00 = € 300,00

Kosten coaching: 3 x 5 uur x €75,00 = € 1125,00

Totale kosten voor cursus en coaching = € 1425,00

Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

 

 

Het is mogelijk om het cursusdeel samen met een andere school te doen, waardoor u die kosten kunt delen.

249