9. Training en Verdieping van Communicatie met kinderen met ASS

9. Training en verdieping van Communicatie met kinderen met ASS

 

Naam cursus

Training en verdieping van Communicatie van kinderen met ASS

Doelgroep

Professionals in het basisonderwijs: leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders, remedial teachers, die de training ‘Communicatie met kinderen met een ASS in de klas’ gevolgd hebben.

Soort scholing

Studiemiddag

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 4 uur: 1 bijeenkomst van 3 uur en een thuisopdracht van 1 uur

Lerarenregister

Deze cursus is (nog niet) gevalideerd door het lerarenregister.

Kosten

De kosten zijn € 125,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief het werkmateriaal. In deze prijs zijn ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor de avond.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Dinsdagavond 3 april 2019.

Tijd: 13.30 – 17.00 uur, inclusief pauze

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Annuska van der Vegte en/of drs. Iris Smeekens

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Je hebt de training ‘Communicatie met kinderen met een ASS in de klas’ gevolgd en bent enthousiast over de geleerde vaardigheden en het theoretisch kader.

 

Maar…

  • Je wilt meer oefenen met geleerde vaardigheden binnen een trainingsomgeving.
  • Je wilt meer praktijkvoorbeelden bespreken (eigen of van anderen) om de theorie beter te kunnen linken aan de praktijk (diversiteit vergroten).
  • Het lukt je om in contact te komen met een specifiek kind met een ASS, maar je vindt het een uitdaging om te kijken wat er nóg meer mogelijk is op het gebied van communicatie.
  • Je bent goed aan het werk met de geleerde vaardigheden, maar je hebt de behoefte om een situatie met een kind in uw klas (passend bij het onderwerp communicatie met ASS in de klas)  te bespreken.

Schrijf je dan nu in voor deze trainingsmiddag.

Inhoud / Beschrijving

In de training wordt alle aandacht gegeven aan inbreng van de deelnemers.

De situaties die worden ingebracht worden besproken vanuit de eerder verkregen theoretische kaders en praktische tips. De deelnemers worden gestimuleerd en uitgedaagd om elkaar tips en adviezen te geven en samen de vaardigheden te oefenen. De trainer zal dit aanscherpen en aanvullen waar nodig en de verbinding met de theorie blijven maken.

Wanneer er behoefte is aan meer bijeenkomsten, kunnen die in overleg worden ingepland.

Doelen

Na deze training…

  • Heb je het gevoel dat je de geleerde vaardigheden beter kunt hanteren in de klas.
  • Heb je nieuwe inzichten om verder te kunnen werken aan de communicatie in de klas met kinderen met een ASS.
  • Kun je weer verder met de door jou ingebrachte situatie.

Werkwijze

Dit is een interactieve training waarbij de inbreng van de deelnemers centraal staat.

De trainer maakt tijdens het bespreken van specifieke situaties de koppeling naar eerder behandelde theorie en geleerde vaardigheden.

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Informatie over de docenten

Annuska van der Vegte is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Karakter Ede, zorglijn ASS. Zij is gespecialiseerd in: infants, Pivotal Response Treatment, behandeling van kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen of autisme. 

 

Iris Smeekens is orthopedagoog een onderzoek bij Karakter Nijmegen. Zij is gespecialiseerd in PRT. Binnen haar promotieonderzoek ligt de focus op het effect van Pivotal Respons Treatment (PRT) voor kinderen met autisme.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De training gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 4 personen.

Maximum aantal deelnemers: 6 personen.

Wanneer meer mensen zich aanmelden wordt een extra datum gepland.

441