8. Studiemiddag en -avond: Communicatie met kinderen met ASS in de klas

8. Studiemiddag en -avond: Communicatie met kinderen met Autisme

 

Naam cursus

Communicatie met kinderen met Autisme

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders, remedial teachers.

Soort scholing

1 woensdagmiddag en –avond van 13.30 – 21.00 uur

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 8,5 uur, namelijk 1 bijeenkomst van 7 uur inclusief pauze van 1 uur en een thuisopdracht van ongeveer 1,5 uur.

Lerarenregister

Deze cursus is (nog niet) gevalideerd door het lerarenregister.

Kosten

De kosten zijn € 225,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief het werkmateriaal. In deze prijs zijn ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering. De eerste dag wordt gezorgd voor een warme broodmaaltijd met soep en een ‘warm’ broodje.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Data: een woensdagmiddag en –avond + een tweede avond in het voorjaar van 2019: woensdag 23 januari 2019 van 13.30 – 21.00 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Annuska van der Vegte en drs. Iris Smeekens

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of deze studiemiddag en -avond wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

N.v.t.

Inhoud / Beschrijving

Deze training is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten die te maken hebben meer leerlingen binnen het (regulier of speciaal) basisonderwijs met een autisme spectrum stoornis (ASS). De training bestaat uit twee delen. De kern van deze studiemiddag en -avond is: Communicatie met kinderen met ASS. Daarbij ligt het accent op het begrijpen van ASS en de communicatie met kinderen met ASS, maar er is ook aandacht voor het trainen van vaardigheden.

 

Deze studiemiddag en -avond vindt plaats op woensdagmiddag en -avond 23 januari 2019, van 13.30 – 21.00 uur.

 

's Middags zal allereerst de basiskennis over autisme en informatieverwerking worden opgefrist. Aandachtspunten voor de benadering worden besproken aan de hand van de “Geef me de 5”-principes, het belonen van gewenst gedrag en time-out-principes in het kader van emotie-regulatie. Hierbij zal de focus liggen op problemen binnen de communicatie.

 

Als deelnemer  krijg je vervolgens de basisprincipes van Pivotal Response Treatment (PRT) uitgelegd en (voorzover dat kan in een middag en een avond) aangeleerd.

PRT is een behandelmethode gericht op het trainen van “kernvaardigheden” bij kinderen en jongeren met ASS, zoals de motivatie tot sociale interactie en initiatief nemen in het contact. Veel kinderen en jongeren met ASS nemen uit zichzelf minder initiatief, waardoor er minder zgn. “leermomenten” zijn om sociale en communicatieve vaardigheden te vergroten. Binnen de PRT ligt de nadruk op het volgen van de interesse van het kind en het “in beeld komen”, zodat leermomenten actief opgezet kunnen worden, zowel binnen een behandelsetting als binnen de natuurlijke leefomgeving van het kind, bijvoorbeeld thuis en op school. Het idee is dat door het stimuleren van deze “kernvaardigheden”, andere vaardigheden zoals het maken van oogcontact, het delen van plezier en beurtnemen zich automatisch mee ontwikkelen. Het natuurlijk leren neemt hierdoor toe.

 

De deelnemers zullen vervolgens tijdens het avond-deel in groepjes oefenen met:  “in beeld komen” en  “aandacht vangen”. Tenslotte krijgen de deelnemers aan het eind een thuisopdracht mee, waarbij in de eigen situatie aan de slag gegaan kan worden de geleerde vaardigheden.

 

Verdieping

Als vervolg op deze studiemiddag en -avond rond "Communicatie met kinderen met ASS", bieden we een verdiepende training aan. Deze training richt zich een middag lang speciaal op het oefenen van (de geleerde) vaardigheden in een trainingsomgeving. Daarnaast richt deze verdiepende training zich op het bespreken van eigen of andermans praktijkvoorbeelden om de theorie beter te kunnen linken aan de praktijk (diversiteit vergroten). Zie daarvoor het aanbod: Training en verdieping van Communicatie met kinderen met ASS.

 

Doelen

U hebt

  • op hoofdlijnen kennis van het gedrag en de gedragskenmerken van kinderen met ASS
  • u hebt kennis van de basisprincipes van de Pivotal Response Treatment (PRT)
  • u bent in staat om de principes / aanpak van de PRT toe te passen in de communicatie en interactie met kinderen met ASS in uw eigen klas (of op uw eigen school).

Werkwijze

Een studiemiddag en -avond (bij elkaar 8,5 uur inclusief de thuisopdracht) waarbij u op een informerende en activerende (interactieve) wijze op de hoogte gebracht wordt van de basiskennis van ASS. Kern van deze cursus is: kennisnemen van de PRT-principes én toepassen in de praktijk van de PRT-principes. Er is ruime gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Informatie over de docenten

Mevr. drs. Annuska van der Vegte is werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut binnen de zorglijn ASS bij Karakter. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar (infants) en in de specifieke behandelmethoden ‘Pivotal Response Treatment (PRT)’ en ‘Emotie-regulatie vaardigheden therapie voor (basisschool)kinderen en jongeren met een ASS’. Het werken met kinderen met een ASS en hun ouders vindt ze een blijvende uitdaging. Het samen zoeken naar wat écht werkt, het bouwen van bruggen en het aan elkaar overdragen van kennis en ervaringen is een sleutel tot succes.

 

Mevr. drs. Iris Smeekens is in 2015 gestart met haar promotie-onderzoek binnen Karakter en het Radboud UMC naar de werkzame factoren in Pivotal Response Treatment (PRT) als behandeling van kinderen en jongeren met autisme. In het kader van dit onderzoek is zij tevens werkzaam als orthopedagoog en PRT-behandelaar binnen Karakter en gebruikt ze een robotje als aanvulling op de PRT in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Voor haar promotie-onderzoek was Iris werkzaam als onderzoeksassistent bij het Radboud UMC en als onderzoeker/gedragswetenschapper bij het Dr. Leo Kannerhuis – centrum voor Autisme.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

443