17. Computeradvies: De inzet van digitale middelen voor een leerling met een beperking

17.      Workshop / Studie-avond: Computeradvies - De inzet van digitale middelen voor leerlingen met een beperking

 

Naam workshop

Computeradvies: De inzet van digitale middelen voor leerlingen met een beperking

Soort scholing

Workshop / Studie-middag en -avond

Tijdsinvestering  cursist

1 bijeenkomst van 5 uur;  2 uur voor de uitwerking van een praktijkopdracht. In totaal 7 uur.

Kosten

€ 225,00 per persoon

De prijs is inclusief de kosten van zaalhuur en catering.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Maximum aantal toegestane deelnemers: 30. Bij meer dan 30 deelnemers wordt in overleg met de cursusdocent overwogen of het wenselijk en mogelijk is de groep te splitsen en een tweede cursusronde te beleggen. Deelname op volgorde van inschrijving.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Datum Deo volente

Datum: avond in april of mei 2019. De definitieve datum volgt z.s.m.

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Inclusief: broodmaaltijd met soep en broodje kroket o.i.d.

Instelling

 

 

Docenten

Deze studie-avond / workshop wordt verzorgd door Dennis Arnold, ergotherapeut, werkzaam bij De Onderwijsspecialisten.

 

Drs. Dennis Arnold, werkzaam als ergotherapeut / specialist digitale voorzieningen bij De Onderwijsspecialisten

 

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

De workshop Computeradvies richt zich niet alleen op de technische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn voor leerlingen met een beperking, de nadruk ligt vooral op coaching van leerkrachten bij het zoeken naar juiste, geschikte, passende digitale voorzieningen.

 

Inhoud / Beschrijving

De training bestaat uit 2 delen van 2 uur met daartussen een uur voor een maaltijd, ontspannen en netwerken.

 

Deel 1 – 16.00 – 18.00 uur

 • Kennismaking met de dienst computeradvies. Informatie is te vinden op www.computeradvies.weebly.com
 • Wat zijn nieuwe digitale middelen: ‘van boek, computer naar tablet en verder…’
 • Voorbeeld: http://rehobothurk.yurls.net/nl/page/
 • Uitleg hoe er gekeken kan worden naar de inzet van ‘nieuwe digitale’ media voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte;
 • Voorbeelden worden tijdens de workshop aangehaald, waarbij ruimte is voor discussie en intervisie.
 • Het principe ‘flipping the clasroom’ wordt uitgelegd.

 

Deel 2: 19.00 – 21.00 uur

 • Gezamenlijk wordt geïnventariseerd wat er bij collega’s bekend is met betrekking tot digitale (hulp)middelen voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen.
 • De verschillende middelen worden toegelicht.
 • Informatie over verschillende digitale voorleesmiddelen is verzameld op www.diensten.yurls.net
 • Aan de hand van casuïstiek wordt inhoudelijk verdieping gegeven aan de (digitale) mogelijkheden voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen. Hoe inventariseer je het probleem van de leerling en ga je samen op zoek naar mogelijkheden?

 

Doelen

 • Kennismaking met de dienst computeradvies van De Onderwijsspecialisten.
 • Inzicht in het verschil tussen traditionele (digitale) middelen en de nieuwe digitale middelen.
 • Inzicht geven hoe er gekeken kan worden naar ‘nieuwe digitale’ middelen voor leerlingen met een specifieke onderwijs behoefte.
 • Verdieping met betrekking tot de inzet van digitale middelen voor leerlingen met spel- en/of leesproblemen.

 

Doelgroep

Primair: intern begeleiders. Maar, ook leerkrachten, remedial teachers en onderwijs-assistenten zijn welkom.

 

Werkwijze

Workshop met praktijkopdracht die na de bijeenkomst wordt  uitgevoerd en ingeleverd.

 

Literatuur

Aanschaffen / Verplichte literatuur: n.v.t.

 

Facultatieve literatuur: n.v.t.

 

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een (instellings-gebonden) Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud van de cursus.

 

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 10 personen.

Maximum aantal deelnemers: 30 personen.

 

440