16. Workshop Kinderen met DCD in het (speciaal) basisonderwijs

16.      Workshop / Studie-avond: Kinderen met DCD in het (speciaal) basisonderwijs

 

Naam workshop / studie-avond

Een (motorisch) ‘onhandig’ kind, en dan …..?
Kinderen met DCD in het (speciaal) basisonderwijs.

Soort scholing

Workshop / Studie-avond

Tijdsinvestering  cursist

1 bijeenkomst van 3 uur;  3 uur voor de uitwerking van een praktijkopdracht. In totaal 6 uur.

Kosten

€ 125,00 per persoon

De prijs is inclusief de kosten van zaalhuur en catering.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Maximum aantal toegestane deelnemers: 30. Bij meer dan 30 deelnemers wordt in overleg met de cursusdocent overwogen of het wenselijk en mogelijk is de groep te splitsen en een tweede cursusronde te beleggen. Deelname op volgorde van inschrijving.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Datum Deo volente

Datum: een avond in april 2019. Definitieve datum volgt z.s.m.

Tijd: 19.00 – 22.00 uur.

Instelling

 

 

Docent

Deze studie-avond / workshop wordt verzorgd door een medewerker van De Onderwijsspecialisten.

 

Drs. Angela Cornelissen

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

 

“Een (motorisch) “onhandig” kind, en dan…..?”  De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Soms is het voor een leerling moeilijk om netjes te schrijven, heeft hij hulp nodig bij het aan- en uitkleden of kan hij geen touwtje springen.

 

Herkent u de leerling die onhandig is, vaak een rommelige tafel heeft, moeite heeft met het plannen van zijn huiswerk, niet stil kan zitten of sociaal onhandig is?

 

Voor sommige kinderen, waaronder kinderen met DCD, is het niet zo vanzelfsprekend dat zij deze activiteiten leren en kan het zijn dat het hen meer moeite en energie kost. Het coördineren van hun bewegingen en het aanleren van verschillende activiteiten is moeilijk voor deze kinderen. Veel kinderen met DCD werken hierdoor traag of presenteren onder hun niveau op school.

 

DCD omvat een groep kinderen waarbinnen elk kind weer andere problemen kan ervaren. Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen op een basisschool vertoont kenmerken van DCD en het komt 3 tot 7 keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

 

Inhoud / Beschrijving

Kinderen met DCD (motorisch onhandige kinderen)  in de groepen 1 tot en met 8. Inhoud van de cursus:

 • begrippenkader: DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • het signaleren van kinderen met motorische problemen/DCD
 • de (senso)motorische ontwikkeling
 • schrijven, bewegingsonderwijs, buitenspelen
 • zelfredzaamheid
 • sociaal emotionele problemen (communicatie, zelfbeeld)
 • planning en organisatie
 • cognitieve ontwikkeling
 • overstap naar het VO.

 

Doelen

 • Na deze bijeenkomsten ben je bekend met het begrippenkader behorend bij DCD.
 • Je hebt inzicht in de problematiek en de verschillende uitingsvormen daarvan.
 • Je bent beter in staat DCD te signaleren.
 • Je kunt omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van leerlingen met DCD in het onderwijsleerproces.
 • Je kunt de onderwijsbehoeften van deze leerling benoemen en beter  integreren in het groepsgebeuren.

 

Doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, onderwijsassistenten en intern begeleiders

 

Werkwijze

Workshop met praktijkopdracht die na de bijeenkomst wordt uitgevoerd en ingeleverd.

 

Literatuur

Aanschaffen / Verplichte literatuur: niet van toepassing

 

Facultatieve literatuur:
DCD-hulpgids voor leerkrachten

Auteur: Eelke van Haeften
ISBN 9789077671535

 

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een (instellings-gebonden) Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud van de cursus.

 

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 10 personen.

Maximum aantal deelnemers: 30 personen.

 

439