15. Cursus ASS in de klas

15.      Cursus ASS in de klas

 

Naam cursus

Leerlingen met Autisme in de Klas – Cursus van Steunpunt Autisme Nederland

Soort scholing

Uitgebreide cursus van 4 bijeenkomsten + kennismakingsbijeenkomst

De cursus is een combinatie van e-learning én face-to-face leren.

Tijdsinvestering  cursist

In totaal 4 bijeenkomsten van 2,5 uur  en 10 uur voor zelfstudie en de  voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten. De cursus vergt behoorlijk wat zelfstudie.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister

 

Kosten

€ 450,00 per persoon

De prijs is inclusief de kosten van zaalhuur en catering.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Maximum aantal toegestane deelnemers: 30. Bij meer dan 30 deelnemers wordt in overleg met de cursusdocent overwogen of het wenselijk en mogelijk is de groep te splitsen en een tweede cursusronde te beleggen.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data Deo volente

Data: vier middagen in de periode januari – mei 2019. De precieze data worden volgen z.s.m.

Tijd: 16.00 – 18.30 uur of 19.00 - 21.30 uur

Instelling

 

Docenten

Deze cursus wordt verzorgd door gespecialiseerde medewerkers van het Steunpunt Autisme

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

De Basiscursus ‘Leerlingen met Autisme in de klas’ is ontwikkeld door het Landelijk Netwerk Steunpunt Autisme. Het is een zgn. ‘blendend learning basiscursus’ wat wil zeggen dat de cursus is ingericht volgens een langdurig beproefde combinatie van e-learning én face-to-face leren (3 cursusbijeenkomsten).

De hoofdthema’s van de cursus zijn:  1. Communicatie en interactie 2. Leren met autisme 3. - Aan de slag met (ASS-)gedrag

 

Inhoud / Beschrijving

Wat kunt u verwachten?

 • Een praktische en praktijkgerichte E-learning cursus waarin veel tips gegeven worden die je direct kunt toepassen in de klas
 • Een cursus bestaande uit ongeveer 10 uur zelfstudie: lezen van de reader en online opdrachten.
 • Drie interactieve bijeenkomsten met veel ruimte voor intervisie en uitwisseling met collega’s.
 • Toegang tot een online bibliotheek met onder andere interessante filmpjes en artikelen.
 • Laagdrempelig online contact met de cursusleiders.
 • Online discussieforum.
 • Een stevig vormgegeven en praktisch ingericht hand- en werkboek, dat je na de cursus kunt gebruiken als naslagwerk. Dit studieboek kenmerkt zich door: overzichtelijkheid, veel informatie en tips over ASS op een praktische wijze bij elkaar gezet, prettig vormgegeven boek met goed leesbare teksten.

 

Doelen

De deelnemer:

 • heeft inzicht in het gedrag, denken, voelen en leren van kinderen met een stoornis in het autisme spectrum;
 • heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen die kinderen met autisme hebben bij het volgen van (regulier) onderwijs;
 • kan omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van het kind op het gebied van interactie, communicatie, structureren van de leeromgeving en het onderwijsleerproces op school en in de klas;
 • reflecteert op zijn/haar (huidige) aanpak;
 • wisselt ervaringen, suggesties en good practices uit met de andere cursisten.

 

Doelgroep

 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die op dit moment een kind met een autisme spectrumstoornis in de klas hebben of binnenkort in de klas krijgen.
 • Interne begeleiders van (speciale) basisscholen die kinderen met autisme opvangen of binnenkort op gaan vangen.
 • Eventueel startende leerkrachten in het speciaal onderwijs.
 • Iedereen die zich wil bekwamen in het omgaan met kinderen met ASS

 

Werkwijze

De cursus bestaat uit een online-leeromgeving met:

- een handboek met ca. 130 pagina’s theorie

- een online kennistoets met meerkeuzevragen en feedback

- een online open opdrachten aan de hand van filmbeelden

- uitgebreide bespiegelingen en toelichtingen bij de online opdrachten

- (online) praktijkopdrachten

- interactieve opdrachten tijdens de drie bijeenkomsten

- veel praktische tips van de cursusleider(s)

 

Cursisten die dat willen kunnen voor extra verdieping terecht in de online bibliotheek voor meer filmbeelden, artikelen, websites, app’s, boeken- en filmtips.

Literatuur

Facultatieve literatuur:

 • De boeken van Colette de Bruin, Geef me de vijf en auti-communicatie
 • Autisme in de praktijk, E. Notbohm
 • Doe kijk luister zeg, Kath. Ann Quill
 • Werkboek communicatie, E.Mattelin
 • Het grote sociale verhalenboek, C.Gray
 • Hulpwaaier Autisme in de klas (Pica)

Accreditatie / Certificering

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister

 

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 10 personen.

Maximum aantal deelnemers: 30 personen.

 

438