10. Cursus Inzicht en vaardigheden bij psychiatrische stoornissen

10. Cursus: Inzicht en vaardigheden bij psychiatrische stoornissen

 

Naam cursus

Inzicht en vaardigheden bij psychiatrische stoornissen in de klas

Doelgroep

Professionals in het onderwijs: leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders, remedial teachers.

Soort scholing

Twee studiedagen van 9.30 – 16.30 uur

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 14 uur

Lerarenregister

Voor deze cursus wordt validatie aangevraagd, zodra het lerarenregister weer wordt opengesteld.

Kosten

De kosten zijn € 425,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief documentatie / cursusmapje.

In deze prijs is ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor deze avond.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 16.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Dag 1: dinsdag 12 maart 2019 van 9.30 – 16.30 uur

Dag 2: dinsdag 19 maart 2019 van 9.30 – 16.30 uur

Docent

Deze studiedagen worden verzorgd door

mw. Marloes van Rossum, GZ-psycholoog en behandelaar bij Karakter

dhr. Joshua Steenbeek, sociotherapeut bij Karakter

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

 

Heb je kinderen met psychiatrische problemen in je klas, dan vraagt dat extra vaardigheden van jou als leerkracht. Tijdens deze training behandelen we de 4 meest voorkomende stoornissen bij kinderen van 6 – 14 jaar (ASS,ADHD, Angst- en stemmingsproblematiek). We geven inzicht in de problematiek en staan stil bij mogelijkheden voor benaderingswijzen. Omdat we zien dat bij deze kinderen spanning zich sneller opbouwt en tot conflicten en escalaties kan leiden, staan we uitgebreid stil bij mogelijkheden om te de-escaleren, spanningen om te buigen en agressie te stoppen.

 

Deze training is aan te bevelen aan leerkrachten en andere professionals in het onderwijs die kinderen begeleiden met psychiatrische problematiek. Deze training heeft zijn nut reeds bewezen voor leerkrachten, ambulante begeleiders, intern begeleiders en remedial teachers.

 

Inhoud / Beschrijving

Via een interactief programma, waarbij je aan de slag gaat met eigen casuïstiek, komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Achtergrondinformatie Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), ADHD, angst- en stemmingsstoornissen
 • Invloed op dagelijks functioneren en functioneren in de klas
 • Interactie van de stoornis met ontwikkeltaken
 • Mogelijkheden voor een plan van aanpak in de klas
 • De do's en don’ts in de benadering
 • Reguleren van spanningsvolle situaties
 • Herkennen van verschillende vormen van agressie en in benadering kunnen de-escaleren

Doelen

Gedurende deze tweedaagse training leg je een stevige basis voor het veilig werken met kinderen met psychiatrische problematiek.

Aan het einde van de training kun je:

 • In je begeleidingsstijl aansluiten bij de problematiek van kinderen.
 • Inschatten welke situaties lastig kunnen zijn voor de kinderen en hierop inspelen.
 • Oplopende spanning ombuigen en door benadering de-escaleren wanneer je geconfronteerd wordt met agressief gedrag.

Werkwijze

Dit is een interactieve training waarbij afwisselend gewerkt wordt middels

 • Theoretische kaders
 • Videofragmenten
 • Eigen inbreng van de deelnemers
 • Oefenmomenten

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Informatie over de docenten

Mevr. Marloes van Rossum is werkzaam als GZ-psycholoog bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast haar werk op het Intensieve Behandel Centrum kind, biedt ze CGT, E-health en EMDR behandelingen. Ze is tevens docent en trainer bij de Karakter Academie op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Joshua Steenbeek is hij werkzaam als beleidsadviseur en trainer voor de Karakter Academie, waarbij hij onderwijs verzorgt op het gebied van agressie en psychopathologie. Naast zijn werkzaamheden voor Karakter is hij werkzaam als geregistreerd supervisor. Joshua heeft 12,5 jaar als sociotherapeut gewerkt op verschillende behandelgroepen van Karakter. Daarbij begeleidde hij kinderen en jongeren die naast  psychiatrische problemen ook een licht verstandelijke beperking hebben.

Accreditatie / Certificering

Je ontvangt een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 16 personen.

442