Cursusaanbod 2018-2019

Scholings- en professionaliserings aanbod Rehoboth Dienstverlening


Rehoboth Dienstverlening biedt een beknopt scholingsaanbod op de gebieden Rekenen & Wiskunde en Gedrag aan.

Ons actuele cursusaanbod Rekenen & Wiskunde vindt u HIER.

Het actuele cursusaanbod Gedrag vindt u (binnenkort) HIER.

 

Samenwerking

In het kader van het scholingsaanbod voor REKENEN werken wij samen met  drs. Alette Lanting.

In het kader van het scholingsaanbod voor GEDRAG werken wij samen met Karakter Academie en met De Onderwijsspecialisten

 

Datum sluiting inschrijving en data start van de cursussen 

De inschrijving voor de REKEN-cursussen is gesloten. U kunt bij B. Ordelman informeren naar de mogelijkheid om alsnog in te schrijven voor cursussen die nog niet gestart zijn. Zie zijn contactgegevens hierna.

 

De inschrijving voor de GEDRAGS-cursussen sluit op DV maandag 31 december 2018.

De gedragscursussen starten allemaal in het nieuwe kalenderjaar 2019, vanaf 23 januari 2019.

 

Deelname zonder inschrijving is niet toegestaan. Er zijn kosten aan de cursussen verbonden, daarom moet duidelijk zijn naar wie de factuur gestuurd moet worden. De kosten staan in de beschrijving van de cursussen/workshops vermeld. Onder cursussen wordt hier verstaan: een cursus, workshop, lezing, training of een andere, vergelijkbare scholings- en professionaliseringactiviteit.

 

Wanneer gaat een cursus (workshop, lezing) niet door?

In de beschrijving van de cursussen wordt altijd het minimum aantal deelnemers vermeld dat vereist is om de cursus door te laten gaan. Als er te weinig deelnemers zijn, heeft Rehoboth Dienstverlening het recht om een cursus niet door te laten gaan of te verplaatsen naar een andere locatie. Wij realiseren ons dat dit vervelend kan zijn en zullen daarom altijd nagaan of een kleinere groepsomvang haalbaar en betaalbaar, dat wil zeggen: nog kostendekkend is. Indien mogelijk bieden we een alternatief aan. Deelnemers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de start van een cursus bericht over het wel of niet doorgaan van een cursus.

 

Plaatsing

Uw Inschrijfformulier wordt na ontvangst door ons voorzien van datum, tijd en een nummer. De plaatsing in een cursus geschiedt namelijk op volgorde van inschrijving. U krijgt na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving met daarin een link naar deze website.

 

Planning data cursussen

De data van alle cursussen (Rekenen en Gedrag) zijn gepland in de periode van 1 december 2018 tot 1 juli 2019. De cursusdata staan bij elke cursus in de beschrijving vermeld. Waar geen data vermeld staan worden deze in overleg met alle deelnemers vastgesteld, bijvoorbeeld via een Datumprikker. 

 

Raadpleeg altijd deze website voor de juiste data! Tijdens een cursus kan in overleg met de cursusdocent en de cursusdeelnemers bekeken worden of aanpassing van data mogelijk is.

 

Verzuim deelname aan de cursus

Als u een cursusbijeenkomst om een legitieme reden niet bij kunt wonen, moet u dat tijdig en met opgave van redenen melden bij de organisator van deze cursussen, B. Ordelman. Zie zijn contactgegevens hierna.

Het niet bijwonen van een deel van de cursus of het niet inleveren van huiswerkopdrachten kan tot gevolg hebben dat geen Bewijs van deelname wordt verstrekt. Dit is ter beoordeling van de cursusdocent.

 

Bewijs van deelname

U ontvangt voor het deelnemen aan een cursus een Bewijs van deelname. Daarop staat vermeld:

1. de tijdsinvestering voor de cursist en

2. de inhoud van de cursus.

Als u geen Bewijs van deelname ontvangt kunt u dat melden bij B. Ordelman.

 

Validatie cursussen door/voor het Lerarenregister

De meeste (niet alle) rekencursussen zijn gevalideerd voor het Lerarenregister!

 

Aanmelding via het Inschrijfformulier is verplicht

U moet zich via het (digitale) Inschrijfformulier, dat elders op deze website te vinden is, opgeven voor een cursus of workshop. Gebruik van het (digitale) Inschrijfformulier is verplicht. U kunt zich persoonlijk inschrijven, het kan ook groepsgewijs = per school, als er van één school zich meerdere deelnemers inschrijven voor een cursus of workshop.

 

Opsturen Inschrijfformulier per mail of per post

U stuurt het Inschrijfformulier (ingescand) per mail of per post op naar dhr. B. Ordelman

mailadres:          bordelman@rehobothoz.nl

postadres:          Rehoboth Dienstverlening, t.a.v. B. Ordelman, Postbus 301, 3770 AH Barneveld

 

Het inschrijfformulier vindt u onder de link HIER.

Het heeft de voorkeur dat u uw Inschrijfformulier mailt.

 

Cursuskosten

Als gezegd: deelname zonder inschrijving via het Inschrijfformulier is niet toegestaan. De kosten van elke cursus staan in de beschrijving van elke cursus vermeld. N.B.: de cursussen worden voor niet meer dan een kostendekkende prijs aangeboden!

 

Annulering van de cursus / workshop

Ingeval van annulering brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening. Daarnaast geldt het volgende.

Indien de inschrijving 2 - 6 weken voor de start van de cursus geannuleerd wordt, brengen wij 50% van de cursuskosten in rekening.

Indien de inschrijving binnen 2 weken voor de start van de cursus geannuleerd wordt, brengen wij 100% van de cursuskosten in rekening.

Het is altijd mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden. Ook dan is inschrijving via het Inschrijfformulier verplicht.

 

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en bedenktijd

Op deelname aan de cursussen zijn de Algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van Rehoboth Dienstverlening van toepassing. Op het Inschrijfformulier dient u aan te kruisen dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden. Zonder akkoord wordt uw inschrijving aangehouden, niet geëffectueerd en niet definitief verwerkt. Klik op deze link voor de pagina waarop de Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden te vinden zijn.

Op de aanmelding en inschrijving voor een cursus of workshop is 14 dagen bedenktijd van toepassing. In die 14 dagen hebt u het recht om de aanmelding / inschrijving kosteloos te annuleren.

 

Voor vragen over de inhoud van de cursussen kunt u contact opnemen met drs. B. Ordelman: bordelman@rehobothoz.nl   of:  06 – 3093 2724

423