Cursusaanbod

Rehoboth Dienstverlening biedt kortere of langere professionaliseringstrajecten aan. Professionalisering gericht op ontwikkeling van de leerkracht en/of van uw team.

 

Nascholing en professionalisering van individuele leerkrachten

Bij nascholing of professionalisering van individuele leerkrachten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • coaching van een leerkracht in de klas, gericht op verdere ontwikkeling en verbetering van pedagogische en didactische vaardigheden; het gaat daarbij bijvoorbeeld om verbetering van de kwaliteit van de instructie tijdens een rekenles, de begeleiding van een leerling met complex gedrag of complexe onderwijsbehoeften;
 • coaching van een leerkracht die te maken heeft met een 'moeilijke groep'.

Klik voor het scholingsaanbod op dit gebied HIER.

 

Nascholing en professionalisering van uw team

Bij professionaliseringstrajecten gericht op uw team, kan het gaan om een schoolontwikkelingstraject of om één of meer studiedagen rond een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld:

 • implementatie van een nieuwe reken-wiskunde-methode
 • opbrengstgericht werken bij rekenen, verbetering van de rekenresultaten van uw school of van een groep
 • bouwen aan een positief groepsklimaat
 • een kind met faalangst, autisme of ADHD in de klas
 • werken met leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

Informeer bij Rehoboth Dienstverlening naar de expertise van de dienstverleners. Zij komen graag naar u toe voor coaching van uw collega's, een boeiende presentatie, een workshop, een studiedag of complete schoolontwikkelingstrajecten. Zodat u morgen verder kunt met de leerling met specifieke -ondersteuningsbehoeften. Zo draagt Dienstverlening Rehoboth op een praktische en betaalbare manier bij aan de professionalisering van uw (deel)team.

 

Nascholing en professionalisering via cursussen, workshops, lezingen

Tenslotte biedt Rehoboth Dienstverlening ook cursussen en trainingen aan in samenwerking met deskundigen waarvan bekend is dat zij op specifieke terreinen een enorme (praktijkgerichte) kennis van zaken hebben. Deze cursussen en trainingen worden georganiseerd door Rehoboth Dienstverlening, terwijl de uitvoering in handen gegeven wordt van bekende en deskundige professionals.

Om enkele voorbeelden te noemen: we bieden op rekengebied cursussen aan die verzorgd worden door drs. Alette Lanting, op het gebied van DCD en motorische problematiek door Angela Cornelissen van De Onderwijsspecialisten, op het gebied van gedrag door bijvoorbeeld drs. Iris Smeekens (ASS), drs. Annuska van der Vegte (ASS, emotie-regulatie), Joshua Steenbeek (agressiebeheersing en psychopathologie), drs. Marloes van Rossum (psychopathologie en IQ-onderzoek) van GGZ-instelling KARAKTER. Een beschrijving van die cursussen treft u HIER aan. 

 

Doelgroep scholingsaanbod Rehoboth Dienstverlening

Afhankelijk van uw vraag: individuele leerkrachten, teams of deelteams.

Doelen

Vergroten van praktisch inzicht, kennis én vaardigheden op gebieden als: rekenen en wiskunde, leerlingen met moeilijk gedrag, het ontwikkelen van een positief groepsklimaat, klassenmanagement, ADHD, autisme, verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Het doel is altijd: versterking van het praktisch inzicht en de praktische vaardigheden waarmee u de volgende dag aan de slag kunt, onder het motto: denken, duiden, doen.

Werkvormen

Teamvergadering, presentatie, workshop, een (deel) van een studiedag, individuele coaching, studiemiddag. Bij cursussen: zie de beschrijving van de cursus.

Locatie

Bij u op school. Ingeval van cursussen is de locatie Rehoboth Dienstverlening, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld.

Tijdsbesteding

In overleg of op basis van offerte. Bij cursussen: zie de cursusbeschrijving.

Kosten

Op basis van offerte, uitgaande van een uurtarief van € 75,00. Bij cursussen: zie de beschrijving van de cursus.

Dienstverleners

In onderling overleg en passend bij de expertise van onze individuele dienstverleners. Bij cursussen huren we ook externe deskundigen in. Zie de beschrijving van de cursussen.

Stap voor stap

 1. U neemt contact op met de administratie van Rehoboth Dienstverlening en legt uw verzoek om informatie of uw wensen bij ons neer.
 2. Eén van de dienstverleners neemt contact met u op om nader af te stemmen
 3. Bij de inrichting, organisatie en de planning van de workshop of studiedag(deel) wordt vanzelf rekening gehouden met uw wensen.
 4. U krijgt een factuur conform de afspraken die u met de dienstverlener gemaakt heeft.
 5. Voor de inschrijving voor een cursus zie de pagina met het cursusaanbod door HIER te klikken.

Klik voor het cursusaanbod HIER.

215