SVIB

Beeldcoching of (School)Video-Interactie-Begeleiding

"Vaak hebben ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten iets te maken met hun interactie. Naast dat Rehoboth  Dienstverleningmet u meedenkt over wat inhoudelijk nodig is, is het soms wenselijk om te analyseren wat er gebeurt in het contact tussen leerkracht en leerling. Dan is SVIB een optie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat leerkracht en leerling elkaar goed volgen? Ontvangt de leerkracht zijn leerling op de juiste wijze? Is de communicatie eenduidig? Is er sprake van een goede beurtverdeling en leiding tijdens de instructie?"

Kortom, een opname maakt op microniveau zichtbaar hoe je communiceert. Het is een ultiem middel om leerkrachten positief te confronteren met hun kwaliteiten! Zodat vandaar verder gebouwd kan worden aan een harmonieuze interactie.

Meerwaarde van een SVIB-traject vanuit onze Dienst is dat de dienstverlener zijn expertise rondom de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, zowel bij het leren als bij gedrag combineert met het bevorderen van het juiste interactieproces. De opname is in het nagesprek feitelijk de derde gesprekspartner die ontwikkeling zichtbaar maakt.

SVIB begint met een intakegesprek waarin een leerkracht in dialoog met de dienstverlener een leervraag formuleert. Vervolgens wordt in een  traject van drie opnames met nagesprekken het antwoord op deze vraag opgebouwd.

 

Tijdsinvestering en kosten

Voor een SVIB-traject met een intakegesprek, 3 opnames, montage en analyse van de beelden en  3 nagesprekken worden 20 uren in rekening gebracht tegen een tarief van € 75,00 = € 1500,00

 

Dienstverleners

Dhr. drs. B. Ordelman

Dhr. P.W.J. van Vuuren

254