Pestsituaties

Voorkom pesten!

"Helaas beseffen veel kinderen niet wat de gevolgen van pestgedrag zijn voor de ontwikkeling van hun klasgenootje. Integendeel: pesten is een vaak terugkerend en hardnekkig probleem. Sociaal onvermogen, uiitlokkend gedrag van de gepeste zelf, persoonlijke spanning of onzekerheid van de pesters, negatief groepsgedrag en meelopen…Er zijn talloze oorzaken voor pestgedrag. Er zijn ook talloze factoren die het gedrag in stand houden."

Bij pestgedrag is het zaak dat er zo spoedig mogelijk adequaat wordt ingegrepen. Scholen hanteren daarvoor hun eigen pestprotocol. Echter, het oeverloos zoeken naar oorzaken en schuldigen bevredigt niemand. Complicerend maar deels ook begrijpelijk is dat ouders vaak alleen oog hebben voor het belang van hun eigen kind en daarvoor opkomen. In plaats van dat dit het pestgedrag doet stoppen, escaleert de situatie daardoor. Kinderen en ouders doen een klemmend beroep op de school.

Voor Rehoboth Dienstverlening staan in de eerste instantie niet de oorzaken en schuldvragen centraal maar antwoorden op vragen zoals: wat gebeurt er precies  en willen de betrokkenen dat ook echt. Door een beroep te doen op het sociaal geweten wordt de motivatie gewekt om te werken aan een goede toekomst. Vervolgens kan voorzichtig gekeken worden naar het wegnemen van mogelijke oorzaken. Het accent zal echter blijven liggen op het ombuigen van negatief pestgedrag naar positieve energie.

De intensiteit en inhoud van een coachingstraject worden in overleg met de school vastgesteld. Indien nodig zijn gesprekken met meerdere ouders mogelijk.

 

Tijdsinvestering en kosten

We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur voor persoonlijke en intensieve begeleiding. Het uurtarief is €75,00.

253