Moeilijke groep

Begeleiding en coaching bij een moeilijke groep

"De leerkracht heeft ook ondersteuningsbehoeften! Hoe reguleer ik het aandacht vragend gedrag van individuele leerlingen en houd ik tegelijkertijd zicht op de groep als geheel? Hoe ga ik om met ouders die mij vaak willen spreken? Hoe maak ik keuzes en stel ik prioriteiten? Is het mogelijk om individuele leerlingen of de groep zelf meer te activeren?"

Elke leerkracht heeft persoonlijke kwaliteiten waar de school zuinig op is. Tegelijk heeft u de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden. Een professionele leerkracht wil mee in dat proces, maar ervaart dat hij aan te veel ondersteuningsbehoeften van leerlingen moet voldoen. Terwijl het ene kind storend gedrag vertoond, heeft de ander extra instructie nodig. Het maken van keuzes kan een uitdaging zijn, maar leidt niet zelden tot spanningen en het nare gevoel van tekort schieten.

Rehoboth Dienstverlening coacht leerkrachten met een moeilijke groep, waarbij het accent ligt op het veilig stellen van de kwaliteiten van de leerkracht ten gunste van een gezond werkklimaat in de groep en een competentiegevoel bij de leerkracht. De intensiteit en inhoud van een coachingstraject worden in overleg met de school vastgesteld. Het is mogelijk dit te combineren met een SVIB-traject.

 

Tijdsinvestering en kosten

We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur bij een uurtarief van €75,00.

250