Coaching

Coaching leerkracht

Een coach van Rehoboth Dienstverlening helpt als externe expert individuele leerkrachten een stapje verder. Zowel voor de beginnende als de gevorderde leerkracht kan deskundigheid van buitenaf een uitkomst zijn. lees verder


Coaching moeilijke groep

De leerkracht heeft ook ondersteuningsbehoeften! Hoe reguleer ik het aandacht vragend gedrag van individuele leerlingen en houd ik tegelijkertijd zicht op de groep als geheel? Hoe ga ik om met ouders die mij vaak willen spreken? Hoe maak ik keuzes en stel ik prioriteiten? Is het mogelijk om individuele leerlingen of de groep zelf meer te activeren? lees verder


Coaching pestsituaties

Bij pestgedrag is het zaak dat er zo spoedig mogelijk adequaat wordt ingegrepen. Scholen hanteren daarvoor hun eigen pestprotocol. Echter, het oeverloos zoeken naar oorzaken en schuldigen bevredigt niemand. Complicerend maar deels ook begrijpelijk is dat ouders vaak alleen oog hebben voor het belang van hun eigen kind en daarvoor opkomen. In plaats van dat dit het pestgedrag doet stoppen, escaleert de situatie daardoor. Kinderen en ouders doen een klemmend beroep op de school. lees verder


School Video Interactie Begeleiding

Meerwaarde van een SVIB-traject vanuit onze Dienst is dat de dienstverlener zijn expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen combineert met het bevorderen van het juiste interactieproces. De opname is in het nagesprek feitelijk de derde gesprekspartner die ontwikkeling zichtbaar maakt. lees verder

218