Cluster 3

Specifieke ondersteuning vanuit cluster 3

Als onderwijsprofessional in het reguliere onderwijs krijgt u wel eens te maken met een leerling met lichamelijke of medische problematiek of met een leerling die problemen heeft op cognitief gebied (ZML-leerlingen) Deze leerling vraagt specifieke begeleiding. Welke ondersteuning het meest gewenst is hangt af van de zorgbehoefte van de leerling en de school. Als Ambulante Dienst helpen we u graag om onderwijsdeelname van leerlingen met een beperking tot een succes te maken.

Wat is het doel van de ambulante begeleiding?

Onze begeleiding richt zich op een goede participatie van leerlingen met lichamelijke, medische of cognitieve problematiek in het regulier onderwijs. Onze specialistische en actuele expertise van kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig zieke kinderen en van zeer moeilijk lerende kinderen geven de dienstverlening een duidelijk meerwaarde. Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft de leerling een arrangement nodig die toegekend is door Het Loket.Voor meer informatie zie: www.berseba.nl

Wat kan de ambulant begeleider?

Onze dienstverleners zijn experts. Zij willen hun kennis en ervaring graag delen. De ab’er ondersteunt school en ouders bij het verhelderen van de hulpvragen, het duidelijk krijgen van de ondersteuningsbehoefte, het aanpassen van het lesprogramma en denkt mee in het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en evt. handelingsplannen. Hij zal tevens methodieken en hulpmiddelen adviseren. Co-teaching behoort ook tot de mogelijkheden. Voor zeer specifieke vragen kan de ambulant begeleider terugvallen op specialisten zoals bewegingsagoog, psychologen of ergotherapeuten.

Procedure van aanmelding

De aanvraag van een arrangement vindt plaats bij Het Loket. Dit gaat via het digitale platform KINDKANS, waarin documenten vanuit Parnassys geplaatst kunnen worden. Voor informatie over de procedures zie: www.berseba.nl

Traject

Als er door Het Loket een arrangement op medisch/lichamelijk of cognitief gebied is toegekend zal de coördinator van de AB-dienst een ambulant begeleider toewijzen met kennis van deze problematiek. Deze ambulant begeleider zal contact opnemen met school om verdere afspraken te maken. Passend bij de zorgstructuur van de school wordt meegedacht met het opstellen en uitvoeren van een Ontwikkelingsperspectief (OOP) en met Hulp Plannen (HP). In overleg met school en ouders worden afspraken gemaakt m.b.t. de inzet van AB.

327