Ondersteuning cluster 2-4

Specifieke ondersteuning vanuit cluster 2

Cluster 2 is er voor leerlingen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld omdat ze:

  • slechthorend zijn,

  • een ernstige spraak- of taalstoornis hebben,

  • een autistisch spectrum stoornis hebben.

Kiezen voor ambulante dienstverlening betekent dat Kentalis de professionele partner wordt voor leerkrachten, ouders en leerlingen.

lees verder

 


Specifieke ondersteuning vanuit cluster 3

Als onderwijsprofessional in het reguliere onderwijs krijgt u wel eens te maken met een leerling met lichamelijke of medische problematiek of met een leerling die problemen heeft op cognitief gebied (ZML-leerlingen) Deze leerling vraagt specifieke begeleiding. Welke ondersteuning het meest gewenst is hangt af van de zorgbehoefte van de leerling en de school. Als Ambulante Dienst helpen we u graag om onderwijsdeelname van leerlingen met een beperking tot een succes te maken.

lees verder


Specifieke ondersteuning vanuit cluster 4

U heeft op school ongetwijfeld te maken met leerlingen met autisme, adhd, ernstig probleegedrag of angst- en stemmingsstoornissen. Hun unieke persoonlijkheidsstructuur vraagt om passende ondersteuning, zodat zij kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs. Maar ook leerlingen die faalangstig zijn, moeite hebben met taakgerichtheid, concentratie, zelfstandig werken samenwerking en samenspel of leerlingen waarbij de interactie tussen leerkracht en leerling onderling stroef verloopt, verdienen extra aandacht. Het vraagt om kennis en inzicht in hun gedrag en om specifieke vaardigheden in de interactie met deze doelgroep.

lees verder

359